Bounce rate là gì? Hiểu đơn giản nhất nó là là tỷ lệ thoát của trang web.

Tỷ lệ thoát của trang web là nỗi đau đầu của các chuyên gia SEO khi họ phải đương đầu với tình trạng tỷ lệ thoát tăng cao. Bây giờ bạn hãy tìm hiểu thông tin đưới đây để biết các yếu tố gây ra tỷ lệ thoát cao với Website và cách khắc phục nhé. Xem chi tiết tại đây:

http://hoangluyen.com/bounce-rate-la-gi-hay-ty-le-thoat-la-gi/