Hero

https://herotoken.io

Hero Nedir ?

Hero , Güneydoğu Asya’da banka kredisi kullanmayan ve düşük bütçeli tüketici kredileri sağlayan bankacılığın geleceğidir.Hero Token adlı kripto para biriminin piyasaya sürülmesiyle birlikte, blok-temelli teminatsız kredilere dönüşmeyi planlıyor.

Softbank, Alibaba gibi , risk sermayesi girişimcileri tarafından desteklenen ve 2015 yılında Filipinler’de faaliyete geçerek binlerce Filipinlinin uygun krediye erişmesine yardımcı oldu.
Hero bir Şirketteki öz sermayeyi temsil etmez ve içsel bir değere sahip değildir. Toplamda bulunan tüm tokenler, faiz gelirinin % 20'sini alma hakkına sahip olacaklardır.

Hero Token Nedir ?

Ethereum blok zincirinde bir ERC20 simgesi olarak inşa edilmiş ve simge adı Hero ile tanımlanmıştır.
Token satışı, kripto para birimi projesinin simgelerinin bir kısmını, finansman karşılığında erken yatırımcılara ve meraklılara sattığı bir olaydır. Bir Hero göstergesi, kazanılmış faiz gelirinin bir parçası olan bir ödül alma hakkını temsil eder. Toplamda bulunan tüm tokenler, faiz gelirinin % 20'sini alma hakkına sahip olacaklardır.

Hero Token, toplumun PawnHero’nun küçük, seçkin sayıda geleneksel girişim sermayesi fonlarıyla sınırlamaktan ziyade, PawnHero’nun başarı öyküsüne katılmasını sağlar. Hero tokenlerini düzenleyerek, tokenholders, PawnHero’nun gelecekteki başarısından fayda sağlayacaktır. Bir jeton satışı, bu amaca yönelik olarak hızlı, şeffaf ve verimlidir.

ETH akıllı sözleşme koşullarına (yani, faiz gelirinin aldığı mülklerin payına orantılı olarak verilir) göre Hero simgelerinin tüm sahiplerine yeniden dağıtılır. Uzun vadeli hero ödülleri daha kısa sürede dağıtmaya çalışır , Aylık ödül dağıtımı hedefi ile yola çıkmış bir proje.

Misyonu

Hero’nun misyonu, Güneydoğu Asya’dan başlamak üzere, bankacılık sektörünü daha önce bankaya açılmamış veya düşük bütçeli borçlar için daha kolay temin edilebilir hale getirmek için devrim yaratmaktır

Token Hakkında

Hero, hem mali geri dönüş hem de olumlu bir sosyal etki yaratmak için yaratılmıştır.
Bir Hero göstergesi, kazanılmış faiz gelirinin bir parçası olan bir ödül alma hakkını temsil eder. Toplamda bulunan tüm tokenler, faiz gelirinin% 20'sini alma hakkına sahip olacaklardır.

Tokenler, token satışı sırasında sağlanan fona eşit oranda tahsis edilecektir. Dağıtılabilir faiz gelirinin % 20'sine kadar üç ayda bir olmak üzere belirli Ethereum (ETH) cüzdanına aktarılır. ETH akıllı sözleşme koşullarına (yani, faiz gelirinin aldığı mülklerin payına orantılı olarak verilir) göre Hero simgelerinin tüm sahiplerine yeniden dağıtılır. Uzun vadeli Hero ödülleri daha kısa sürede dağıtmaya çalışır , Bir Aylık ödül dağıtımı hedefi ile.

Buna ek olarak, şirket, geçerli piyasa fiyatından açık pazardan Hero tokenlerini geri satın almak için karın bir yüzdesini kullanabilir; dolayısıyla, göstergenin değeri Hero’nun başarısı ile pozitif olarak ilişkilendirilmelidir.
Hero simgeleri, Hero ağına değer katmak için stratejik olarak tasarlanmıştır.

  • Faiz geliri sağlayan mükafatları ödüllendirin.
  • Yetersiz erişime uygun kredilere yardımcı olmanın toplumsal etkisi
  • Geri satın alma: Şirket, Hero simgelerini açık piyasa üzerinden geçerli piyasa fiyatından geri satın almak için karın yüzdesini kullanabilir; dolayısıyla mülkün değeri daha olumlu olmalıdır.Projenin başarısı ile bağlantılıdır

Bu token satışında Hero tokenlerini satın alınması için maksimum 250.000 Ethereum (ETH) kabul edilecek.
Her Hero göstergesi 1/200 ETH (1 Hero simgesi 0.005 ETH’ye eşittir) için satılacaktır, yani 1 ETH size 200 Hero simgesi verecektir. Ether veya Bitcoin ile satın alınabileceklerdir.

Toplam Token

Hero zinciri için yaratılan tokenlerin tümü, jeton satışı sırasında satılan jeton sayısına bağlıdır. Katkıda bulunan maksimum tutar, tüm Hero göstergelerinin% 80'ini temsil edecektir. Satılacak toplamı bilmediğinden, token satışı, herkesin adil olmasını sağlamak için yüzdeler temel alınarak çalışır. Taksim satışının başlamasından 4 hafta sonra TBD satışının bitiminden önce azami miktara ulaşılması durumunda, token satışını keseriz. Böyle bir azami tutarın token satışının sonunda tamamı finanse edilmemesi durumunda, tüm tokenlerin %80'inin yüzdesi buna göre ayarlanacak ve bu düşük miktar ile maksimum miktar arasındaki fark gelecekteki gösterge satışları için ayrılmıştır.
Ico satışının sonundan önce hiçbir token piyasada olmayacaktır. Bu ico satışından sonra herhangi bir Hero simgesi oluşturulmaz.

Ico Başlangıç

Token satışının kesin tarihini yakında duyuracak. Lütfen bültenimize veya e-posta adresinize tokensale@herotoken.io adresinden abone olunuz.
Hero simgelerinin % 80'ini Hero Token Sale’de katılımcılar tarafından satın alınmak üzere oluşturulacaktır.
Tüm Hero göstergelerinin geriye kalan % 20'si, faizleri ve taahhütlerin uzun vadeli uyum ve gelecekteki değerlerini sağlamak için nimetlere, presale katılımcılarına, danışmanlara ve kuruculara dağıtılacaktır.
Hero token dağıtımı, token satışı bittikten 2–3 gün sonra başlar.

Icoya nasıl Katılınır

Sadece token satışı öncesinde web sitemizde www.herotoken.io adresinde bulunan cüzdan adresini kullanın .Satış zamanını öğrenmek isteyen ilk kişiler arasına girmek için Hero token bültenine abone olun veya tokensale@herotoken.io adresine bir e-posta gönderin .

Türkçe Ann Konusu : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2099351.0
Bounty Konusu : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2077554.0

Resmi Web Sitesi: https://herotoken.io
Bitcointalk Duyurusu: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2088817

Telegram : https://t.me/herotokensale
Slack : https://herotoken.herokuapp.com/

Teknik dokuman : https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/herotoken/Hero+Whitepaper_081417.pdf

Facebook : https://www.facebook.com/PawnHero.ph
Twitter : https://twitter.com/PawnHeroPH

https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1098251

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.