Hồ Bơi Sài Gòn
Hồ Bơi Sài Gòn

Hồ Bơi Sài Gòn

860/80 Xô Việt Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh http://hoboisaigon.com