Cach noi ve nhan qua trong ngu phap tieng Han

다보니까

Vì cứ tiếp tục lặp lại một hành động nào đó nên sẽ có một kết quả xuất hiện
Mẫu :
v — 다보니까+나타난결과

Chú giải :

1. Sau khi tiếp tục một hành động nào đó ở câu trước thì đã xuất hiện kết kết quả ở câu sau :

매일한국친구를만나다보니까한국어를잘하게되었다
Cứ hàng ngày gặp gỡ với bạn Hàn nên tiếng Hàn đã tốt lên
듣기연습을열심히하다보니까몰라보게실력이늘었어요
Cứ chăm chỉ luyện nghe nên khả năng đã tốt lên mà chính mình cũng ko biết

>> Xem thêm: Học tiếng Hàn cho người đi làm

2. Hành động ở vế câu trc cứ diễn ra liên tục nên kết quả xuất hiện ở vế câu sau là điều bình thường

외국에서혼자살다보니까고향이깁습니다
Cứ sống một mình ở nước n goài nên nhớ quê hương

2.-다면서요

Xác nhận lại khẳng định lại một nội dung câu chuyện nào đó đã nghe ,Nhấn mạnh một điều gì đó đã biết
Mẫu
N-(이)라면서요?
A/V-다면서요?

>> Xem thêm: Những khu nghỉ dưỡng mùa đông tại Hàn Quốc

chú giải :

Không thể dùng — 다면서요 khi nói đến một sự thực đã biết rất rõ ràng ,hợac là một việc gì đó mình đã trực tiếp trải qua .Thường thì chỉ dùng để xác định lại nội dung của một câu chuyện , một sự thực đã được nghe từ người thứ 2 , thứ 3 nào đó

1. Trường hợp xác nhận lại nồi dung câu chuyện đã được nghe từ người thứ 3

설악산은단풍이아름답다면서요?
Người ta bảo lá đổi màu ở núi So rac đẹp lắm à ?
네, 정말아름다워요 ,한번가보세요
Vâng ,đúng là đẹp thật . Hãy đi thử một lần xem

2. Khi muốn nhấn mạnh hoặc là xác nhận lại một câu chuyện nghe được từ ngồi thứ 2

옷을싸게사려면어디가좋아요 ?
nếu muốn mua áo rẻ thì đi đâu được nhỉ ?
동대문시장이싸고좋은옷이많다면서요? 지난번에저한테말해줬잖아요
Bảo là ở chợ Dong te mun rẻ và đẹp mà .Lần trc chẳng pải anh đã nói thế với tôi sao ?

— Nguồn Internet —