رسانه هدهد | هدهد کانادا | رسانه هدهد کانادا رسانه فارسی زبانان کانادا، اخبار کانادا، مهاجرت کانادا، زندگی در کانادا — -

اولین گردهمایی سالیانه متخصصان ایرانی استان کبک در روز 14 آگوست با انجام 21 سخنرانی و 29 کارگاه آموزشی به صورت همزمان در 4 سالن در محل هتل دلتا شهر مونتریال برگزار شد. در این روز در مجموع بیش از 400 نفر از ایرانیان ساکن استان کبک و استان های مجاور شرکت داشتند.
 رسانه هدهد به عنوان یکی از حامیان این رویداد، تنها رسانه رسمی جهت اطلاع رسانی بود. “پویا” خبرنگار رسمی رسانه هدهد با تعدادی از سخنران ها و شرکت کنندگان مصاحبه های کوتاه و دوستانه ای داشته است که در قسمت های مختلف بر روی وب سایت، فیسبوک و ساندکلاد هدهد قرار خواهد گرفت.


مصاحبه رسانه هدهد با دکتر رعنا صمدفام و دکتر بابک عباس زاده در اولین گردهمایی متخصصان ایرانی استان کبک.

مصاحبه هدهد با محقق دانشگاه مونترال در این گردهمایی