Bedankt Volkswagen?

Het begon allemaal met een ambitie, de grootste autofabrikant ter wereld worden en daarmee Toyota van de troon stoten. Maar daarvoor moest eerst een belangrijke automarkt veroverd worden: de Verenigde Staten van Amerika. Daar was Volkswagen, in tegenstelling tot hier, nog een kleine fabrikant in vergelijking met de rest. Toyota had al een stevige positie in de markt veroverd en wilde deze natuurlijk verdedigen en klaarmaken voor de toekomst. Toyota zette in op hybride met als eerste model de foei lelijke Prius. Volkswagen koos ervoor om schone diesel motoren te gaan bouwen, zeer opmerkelijke omdat de diesel in Amerika een slecht imago heeft, er worden dan ook nauwelijks diesel verkocht.

Dat maakt de druk op de onderzoeksafdeling van Volkswagen wel erg groot, je moet een diesel motor zien te ontwikkelen die zo schoon is, dat hij het imago weer kan oppoetsen. En dat is, met de kennis van nu, niet gelukt. Speciale software moest eraan te pas komen om de motoren schoon te laten lijken, maar hoe werkt dat dan? Ik zal je de techniek besparen maar globaal gezien is het redelijk simpel: als de auto getest wordt staat hij binnen op een rollenbank. De auto merkt dat door de luchtstroom en de gps gegevens te meten, daarnaast weet de auto als het een nieuw model betreft of de bestuurder wel of niet de handen aan het stuur heeft. Als de auto er van overtuigd is dat deze getest wordt, schakelt die over op een ‘schone’ modus. Hierbij genereert de motor minder pk’s waardoor die ook minder uitstoot.

Deutsche gründlichkeit, juist ja. Maar Volkswagen heeft ons allemaal wel een dienst bewezen, want door dit hele schandaal is naar boven gekomen hoe lek de testmethode is bij de keuringsinstanties. Nu wordt er in verschillende landen onderzoek gedaan naar een betere keuringsmethode, waardoor we in de toekomst misschien geen last meer hebben van dit soort schandalen. Maar moeten we Volkswagen nu bedanken? Nah, ik weet het niet hoor.

Like what you read? Give Kevin van Loenen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.