Hei Morten.
Ståle Fossum
42

Hei Ståle og takk for respons! Jeg tar utfordringen din, bare gi meg litt tid.

Det er forøvrig ikke slik at jeg ikke ønsker å betale for gode produkter, men det at en produsent trenger pengene mine gjør ikke nødvendigvis produktet verdt å kjøpe. Jeg kan bruke VGs Torry Pedersen som sannhetsvitne for at jeg var blant de første som argumenterte for betalte innholdsprodukter på nett. -Det var jobben min i VG å se slikt. Problemet er at produktene, pakketeringen og promoteringen ikke er overbevisende

“Bare 10 grunner….” er først og skrevet med tanke på de nasjonale nettavisene. Lokalavisene har andre og større problemer -og andre løsninger .

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.