Utviklingsavdelingen lurer deg

Derfor skal du si nei når IT-avdelingen vil lage det selv

“Det der bygger vi bedre og billigere selv”. Alle som har en intern utviklingsavdeling har hørt det. Det er nesten alltid feil om det gjelder tjenester som er litt på siden av det dere må ha full kontroll på.

Jeg har hørt det selv og trodd på det. Mange ganger. Hos store mediebedrifter med fantastiske utviklere. Det har nesten aldri gått helt bra. Det er så fristende å si ja, og så vanskelig å si nei. Hvor ofte opplever du en engasjert og optimistisk IT-sjef som faktisk ønsker å starte et utviklingsløp? (vedkommende pleier jo å klage over knappe ressurser) Hvordan kan du lisensiere en ferdig løsning når du vet at du for all fremtid vil høre om hvor bra dette hadde blitt om dere bare hadde utviklet dette selv?

Stå imot. Det er vanskelig, men det er verdt det. Åtte år i produktselskaper har lært meg mye om hva vi i mediehusene ikke kunne og hvorfor vi så ofte feilet (mer om det en annen gang). Her har du noen argumenter, skulle diskusjonen komme opp igjen:

  1. Utviklere undervurderer kompleksiteten i løsningen. Alltid. Alt er lett når man ikke kjenner detaljene, men detaljene kommer, vær sikker. Jo bedre utviklere dere har, jo mer overbevist vil de være om at de er konger innenfor alle andre områder også. Sjekk opp Dunning-Kruger effekten.
  2. Du undervurderer kompleksiteten av å lede et digitalt utviklingsprosjekt. Ja, det er utrolig morsomt, veldig givende og friskt utfordrende. Men det krever også tid, testing, endring, uendelige diskusjoner og en endeløs rekke med nye skisser og millimeteroppfølging av en endeløs rekke detaljer. Alt skal gjøres på toppen av den jobben du allerede har.
  3. Produktet er ikke ferdig når det er lansert. Jeg opplevde det igjen og igjen: Utviklerne forsvinner til nye oppdrag så snart løsningen er lansert. Selv helt nødvendige endringer blir en kamp om begrensede ressurser. For å følge med på utviklingen må løsningen stadig forbedres, uten det taper dere brukere, posisjon og anseelse. Svært få mediehus eller bedrifter er villige til å satse helhjertet og varig på tjenester som tross alt bare er en flik av en stor helhet.
  4. Dere har ikke metodene. Vel, noen av dere er ganske gode. De fleste er det ikke, ganske enkelt fordi det ikke er der dere må være gode. Metoder for utvikling av gode digitale produkter, handler i liten grad om teknologi og i stor grad om teknologi i samspill med gode prosesser for behovskartlegging, testing, prototypearbeid, brukerinvolvering, UX og villighet til å snu på løsningene til de endelig sitter.
  5. Bedriften bør bruke ressursene på viktigere ting; planlegging, lansering, gjennomføring og oppfølging. Alt for mange bedrifter stryker på prosjektledelse og gjennomføring. Styrk dere der og vinn verden. Selv verdens beste løsning synker om gjennomføringen svikter.

PS: Utviklingsavdelingen lurer deg ikke med vilje. De er også mennesker og syntes et helt nytt prosjekt ser morsomt ut. Og de tror virkelig de kan gjøre det bedre enn de som har skrudd sammen det du nettopp viste dem.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Morten Holst’s story.