หนังที่ทํารายได้มากที่สุดในโลกตลอดกาล

https://www.overthinkingit.com/2010/01/13/6-reasons-avatar-sucks/

จากรูป ดูก็น่าจะร ู้หนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Avatar ปีที่ออกฉาย คือ ปี 2009 (พ.ศ. 2551) หนังเรื่องนี้ทำรายได้ $2,782.3 ล้านเหรีญสหรัฐ เจมส์ คาเมรอน ผู้กำกับเจ้าของรางวัลออสการ์จากภาพยนตร์ Titanic มีโครงเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ในใจตั้งแต่ 15 ปีที่แล้ว แต่ด้วยข้อจำกัดทางเทคนิคในตอนนั้นจึงไม่สามารถถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นภาพได้ บัดนี้ เขาใช้เวลากว่า 4 ปีในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Avatar ภาพยนตร์แนวไลฟ์แอคชั่นที่ใช้สเปเชี่ยลเอฟเฟ็คสุดไฮเทค Avatar ถูกสร้างออกมาอย่างสมบูรณ์แบบด้วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีภาพยนตร์ ที่หลอมเราเข้าไปในโลกแห่งอารมณ์และเรื่องราวของตัวละคร

http://www.nangdee.com/title/html/1927/AVATAR.html

เรื่องย่อ

ขุมแร่ที่มีค่ามหาศาลของแพนดอร่า เป็นเป้าหมายของมนุษย์โลกหรือนักธุรกิจหน้าเลือดที่ต้องการไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว การรวมตัวของกองทัพ นักวิทยาศาสตร์ และผู้คนมากมายที่ต้องเดินทางข้ามอวกาศจากโลกมาที่ดาวแพนดอร่านี้ ซึ่งต่างกันก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกัน มีผลประโยชน์และความต้องการที่แตกต่างกัน

เจค หรือพระเอกของเรื่องที่ตัวตนของเค้าในโลกมนุษย์นั้นเป็นเพียงนาวิกโยธินหนุ่มที่ผ่านสนามรบมาอย่างโชกโชน และถึงแม้เค้าจะเป็นอัมพาตครึ่งตัวก็ไม่ทำให้จิตใจของเค้าอ่อนแอลง และจุดเริ่มต้นของการที่เจคต้องเดินทางไปที่ดาวแพนดอร่านั้นเป็นเพราะพี่ชายฝาแฝดของเค้าเสียชีิวิตลง และเนื่องจากมีการลงทุนอย่างมหาศาลเพื่อทำร่างกายของชาวนาวีไว้สำหรับพี่ชาย จึงเป็นเหตุผลให้เจคได้มีโอกาสมาอยู่ในโลกใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเค้าไปตลอดกาล

การที่เค้าแตกต่างไปจากผู้เข้าร่วมโครงการคนอื่นที่ได้รับการฝึกฝน อบรม เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างชาวนาวีเป็นอย่างดี และจิตใจที่เข้มแข็งของเค้าทำให้เจคแตกต่างไปจากคนอื่น ชาวนาวีที่ปักหลักลงรากฐานไว้ที่ใจกลางของขุมแร่มหาศาลนั้นเป็นเป้าหมายของการแทรกซึมของเจค ที่ทางฝ่ายกองทัำพต้องการให้เค้าเป็นหน่วยสอดแนมเพื่อให้ได้โครงสร้างและข้อมูลทางการทหาร ซึ่งจะมีผลต่อการโจมตีีชาวนาวี ส่วนฝ่ายนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องการตัวอย่างการทดลอง และข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ ของชา่วนาวีเช่นกัน ต่างฝ่ายต่างอยากได้ผลประโยชน์ แต่ใช้วิธีแตกต่างกัน

เมื่อเจคเข้าไปสัมผัสและใช้ชีวิตอย่างชาวนาวี ก่อให้เกิดความผูกพันอันลึกซึ้ง ผูกมัดจิตใจและปิดตายทางเลือกเดินของเค้า เพราะไม่ว่าเค้าจะเลือกเข้าข้างทางใด เค้าก็เป็นคนทรยศของอีกฝ่ายอยู่ดี แต่ท้ายที่สุดเค้าก็ต้องเลือกโดยมีอนาคตของมนุษย์โลกและของชาวนาวีเป็นเดิมพัน

เพิ่มเติม

ดาวแพนดอร่า ที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทึบ มีต้นไม้ และความชุ่มชื้นสูง มีสัตว์อันตรายหลายประเภท มนุษย์ต้องใช้หน้ากากออกซิเจนในการหายใจ ในส่วนฟากฟ้าจะมีเกาะกลางฟ้าลอยอยู่มากมาย

ชาวนาวีซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมือง ที่มีกองนักรบที่ถนัดการใช้ธนูเป็นอาวุธ ชาวนาวีมีผิวสีฟ้า ดวงตาสีเหลือง และมีรูปร่างสูงใหญ่กว่ามนุษย์โดยทั่วไป มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่สูง สามารถปีนป่ายได้อย่างคล่องตัว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://pirun.ku.ac.th/~b521040300/movie2.html

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.