Mazda 3 và Honda City cùng đến từ đất nước mặt trời mọc nhưng mang đến 2 trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho người dùng. So sánh 2 dòng xe Mazda 3, Honda City về chi tiết ưu nhược điểm từng mẫu xe qua bài viết cụ thể sau.

Tại thị trường xe ôtô con Việt Nam, nhóm khách hàng tiềm năng có nhu cầu tìm mua một chiếc xe tầm giá 600–700 triệu VNĐ khá đông đảo. …

Honda Ôtô Phát Tiến

https://hondaotophattien.com.vn/ — Phát Tiến chuyên cung cấp các loại xe Ôtô, Mô tô, phụ kiện và dịch vụ đi kèm chính hãng Honda.Hotline: 0933 47 67 67

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store