About me

Mình là Hồng Anh, 25 tuổi, cung Thiên Yết.

Thích làm mọi thứ, hơi tùy hứng, ngại yêu và lười biếng là những từ miêu tả về mình chính xác nhất. Mình có tính cách của cung Thiên Yết, kết hợp với nhóm máu B-khá đặc trưng nên tính cách hơi ích kỉ, bất ổn

Điểm yếu của mình là lười biếng nên ít đi chơi, ít trải nghiệm, ít kiến thức -> không có gì để viết, mình nghĩ điểm này nên cải thiện, và giờ mình đang đi chơi và ngồi 1 góc quán cafe ở Buôn Ma Thuột đầy nắng và gió viết những dòng đầu tiên của blog này

Hy vọng mình sẽ chăm chỉ SỐNG, chăm chỉ VIẾT và sẽ đạt được ước mơ của mình.

Like what you read? Give Hong Anh a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.