Nội dung của quy định mới về tài khoản đăng ký 3G Vinaphone

ngày 4/11/2015 vừa qua, nhà mạng Vinaphone chính thức cho phép dùng tài khoản khuyến mãi của các thuê bao Vinaphone trả trước để thanh toán cho các gói cước 3G Vinaphone mà thuê bao đó đăng ký.

Quy định đó dành cho các thuê bao muốn đăng ký các gói cước 3G Vinaphone những tài khoản chính không đủ để đăng ký gói cước đó thì tổng đài sẽ trừ thêm vào tài khoản khuyến mãi. Điều khoản chính xác của quy định mới được quy định như sau:

  • Nếu tài khoản chính (TKC) của thuê bao đủ để đăng ký gói cước 3G thì sẽ trừ 100% chi phí gói cước trong TKC
  • Nếu 50% < TKC < 100% chi phí gói cước 3G bạn muốn đăng ký thì tổng đài sẽ trừ hết tài khoản chính chỉ để là 76đ và số chi phí còn lại thì trừ vào tài khoản khuyến mãi của thuê bao đó.

Lưu ý: đủ chi phí đăng ký 3G Vinaphone nghĩa là trong tài khoản phải có đủ: Giá cước của gói cước bạn muốn đăng ký + 76đ + phí tin nhắn đăng ký.

Như vậy, với quy định mới này, tài khoản khuyến mãi của Vinaphone không những được sử dụng để gọi điện, nhắn tin mà nay còn có thể dùng để đăng ký các gói cước 3G Vinaphone. Vì thế, bạn hãy thường xuyên theo dõi các tin tức về khuyen mai cua Vinaphone hàng tháng để nạp thật nhiều tiền vào tài khoản để đủ chi trả cho chi phí sử dụng hàng tháng nhé.

Gói cước Mimax sinh viên Vinaphone là một gói cước mà nhà mạng Vinaphone dành riêng cho đối tượng khách hàng là học sinh, sinh viên. Khi đăng ký gói cước Maxs của Vinaphone bạn chỉ mất cước phí là 50.000đ mà được nhận đến 2GB sử dụng trong 30 ngày, còn gói cước Mimax Vinaphone dành cho thuê bao thường thì cước phí là 70.000đ mà chỉ nhận được 60MB mà thôi.

Không những thế, nếu bạn sử dụng thuê bao sinh viên Vinaphone thì hàng tháng bạn còn được cộng vào tài khoản khuyến mãi đến 25.000đ nên việc đăng ký gói cước 3G trở nên rất dể dàng.

Nhưng nếu bạn thấy gói cước Mimax không phù hợp với mình thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một gói cước khác và đăng ký theo cách đăng ký mạng 3g Vinaphone

Like what you read? Give hong phong a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.