Khi thiết kế, in ấn catalogue cần cung cấp những thông tin gì?

Catalogue- nơi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng một cách nhanh nhất. Catalogue đóng vai trò rất quan trọng marketing trực tiếp của mỗi doanh nghiệp. Vậy để thiết kế, in ấn catalogue cần cung cấp những thông tin gì? Bài viết dưới đây giúp bạn làm rõ điều đó.

Khi cần in ấn catalogue, bạn cần cung cấp logo, tên công ty, hình ảnh sản phẩm, thông tin liên hệ như địa chỉ, số điện thoại, email, website… .Sau khi đã thống nhất về quy cách in catalogue như thống nhất chất liệu, định lượng giấy; kích thước in, số trang, số lượng, công nghệ in, kỹ thuật gia công…, khách hàng và xưởng in sẽ ký hợp đồng.

Khách hàng cần chuẩn bị, cung cấp một số thông tin để xưởng in tiến hành thiết kế in ấn catalogue.Việc cung cấp thông tin này có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu quá nhiều thông tin thì sẽ gây rối mắt và không đạt được hiệu quả của một cuốn catalog. Ngược lại, nếu quá ít thông tin thì khách hàng, đối tác sẽ không đủ cơ sở để đánh giá, khẳng định cũng như quyết định đầu tư, hợp tác, mua hàng. Do vậy, bạn cần chuẩn bị và cung cấp các thông tin cần thiết sau:

Các thông tin cần thiết khi thiết kế in ấn catalogue

  • Cung cấp file thiết kế của Logo hoặc tên thương hiệu sản phẩm để lấy code màu tham khảo và phù hợp với bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm.
  • Mô tả về lĩnh vực hoạt động của công ty.
  • Cung cấp thông tin liên hệ: Địa chỉ, số điện thoại, email…
  • Chụp ảnh sản phẩm bằng máy chất lượng cao. Hiệu chỉnh sẵn hình ảnh bằng Photoshop. Hình ảnh có kích thước hoặc độ phân giải lớn để in ấn được đảm bảo. Các ảnh cần chia theo thư mục, đánh số thứ tự và ghi tên đầy đủ. Ảnh sản phẩm cần được chụp cẩn thận trong Studio, có chỉnh sửa Photoshop sơ bộ. Các ảnh có đánh số và phân loại vào từng thư mục riêng
  • Xây dựng bản mô tả cho từng sản phẩm. Biên soạn toàn bộ nội dung phần định dạng text để trong bản word.
  • Đối với phần thông tin và bản vẽ mang tính kỹ thuật, nếu không có trước thì cần phác thảo bằng tay và mô tả đầy đủ

Với các chia sẻ tuyệt vời vừa rồi, hy vọng bài biết sẽ hữu ích cho các bạn trong việc thiết kế, in ấn catalogue, tạo dựng thương hiệu, quảng bá maketing cho công ty, doanh nghiệp của mình.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.