>>Díky všem, co na článek mrkli, momentálně už nabídka níže není aktuální.<<

Jan Andersson
Feb 5 · Unlisted

UX Designer pro Globus

UX / Product Designer, full-time, Praha 8-Karlín
#retail #UXdesign #innovation #dreamjob

Ne, hrnek nebudeme designovat ;)

Pokud se považuješ za UX / Product / interakčního designéra/ designérku a zrovna třeba přemýšlíš nad změnou v kariéře, nabízím ti pohled na to, jak to v Globusu vypadá a proč bys nám měl/a napsat. Moment, designér a Globus? Ano, vidíš správně!

Tl;dr verze — hledáme do Globusu šikovného designera nebo designerku. Kontakt na mě je úplně na konci. Níže následuje cca 5 minut čtení pro doplnění kontextu, který považujeme za hodně důležitý.

Když mi kamarád zhruba před rokem jednou večer říkal, že ví o zajímavé příležitosti v Globusu, moje první reakce byla “moment, nemyslíš ten velkej krám na konci světa, že ne? Něco jako kaufáč? Jo, tak přesně to měl na mysli.

Kdyby mi to samé řekl nějaký headhunter, řekl bych si nejspíš “tak určitě”, ale když to řekne blízký kamarád z oboru, nebral jsem to jako vtip. Záhy jsem se ocitl na pohovoru přímo uprostřed Karlína (ne, nepotkali jsme se někde v zázemí hypermarketu na kraji Prahy, jak jsem si představoval :), kde má Globus dvě patra v nových kancelářích. Během rozhovoru mi velmi rychle došlo, že UX roli tu nevnímají jako něco z checklistu “je to cool a jdeme s dobou”, ale že to tady s UX/CX myslí velmi pragmaticky a strategicky. U e-shopu nebo nějakého digitálního produktu by mě silný důraz na UX/CX stěží překvapil, ale u sítě hypermarketů?

Hodně jsme si tu tehdy povídali o hodnotách, které Globus žije (což mě příjemně překvapilo) a které jsou v DNA rodinné firmy již nepřetržitě od roku 1828 (!). Osobně rezonuju například s hodnotami poctivosti a udržitelnosti — obojí zde aplikované a s hmatatelným dopadem v praxi. Prostě “temné prodejní vzorce”, co byste možná z nějakých urban legends o nakupování čekali :) tu nejsou. Mít v tomhle čisté svědomí je rozhodně fajn.

V čem je kouzlo?
Příležitost v Globusu nespočívá v tom, že by tu člověk navrhoval jen “nějakou mobilní appku nebo web”. Klíčové je, že zákaznické potřeby, motivace, cesty apod. jsou tu dost pestré. Někdy se dějí čistě online, někdy offline, a čím dále tím více v kombinacích… a všechno to musí spolu ladit, všechno musí na sebe navazovat a smysluplně se doplňovat. Hlavně, většina digitálních produktů je zároveň rozhraním pro určitou službu, takže nedesignujeme “ nějaký digitální produkt”, ale zážitek v celkovém kontextu služby, což je super — nedesignuješ jen online produkt, ale do velké míry i offline — prostě celý zážitek (hello, service design!). Přímý přesah a dopady práce do offline bylo i to, co mě nakonec (po mnoha letech v online) zlákalo.

Služeb a jejich rozhraní je tu požehnaně — preferuješ webdesign nebo přímo e-commerce? Fajn! Nebo snad radši mobilní aplikaci? Jasně. Nebo si chceš vyzkoušet práci na rozhraní, která ani jinde nemají? Ideál :) A spousta dalšího, jejichž tajemné názvy a zkratky (ESL, G-SOA, Digital Signage atd.) ti případně rádi vysvětlíme osobně. A pak je tu celá skupina dalších rozhraní — nadával/a jsi někdy někde u vážení ovoce zeleniny, jak je to nepochopitelné, pomalé a složité? Bingo!

Žádné obavy — nemyslíme tím, že by ses věnoval/a všemu výše uvedenému, ale jen určitému smysluplnému okruhu si blízkých produktů nebo služeb. Vymyslíme spolu, kam tě to bude táhnout nejvíc a kde se cítíš dobře, a během času to můžeme i změnit. Důležité je, že nebudeš přebíhat mezi mnoha projekty a prioritami zároveň, ale spíše se budeš dlouhodobě věnovat a vlastnit jen jedno klíčové téma.

Všechny výše zmíněné produkty, nástroje a rozhraní každý den reálně používají desítky tisíc zákazníků a uživatelů, takže cokoliv spolu s PO a jinými vlastníky navrhneš, bude mít rychlý, skutečný a přímý dopad na zákaznickou zkušenost — a tím pádem na business. Zároveň ze stejného důvodu se tu věci se velmi zodpovědně zkoušejí, nasazují, iterují.

Karlínský office
V Karlíně, místo s mimořádně silným geniem loci, budeš sedět přímo s námi (8 produkťáků a zatím 2 designéři), kteří se každý den budí s tím, jak je posunout dál a zlepšit zákazníkům den. A daří se jim! Co jsme tu spolu poslední měsíce například zažili? Řadu zajímavých testování (ať už organizované interně nebo u dodavatelské agentury), celé řady výzkumů, přímých rozhovorů hloubkových či rychlých (guerilly), ideačních workshopů na velké i malé problémy, a samozřejmě také designu samotného — jak až na úrovni designu obrazovek určitých rozhraní, tak až po design cross-team strategie a hledání cest “kudy dál”.

Koho hledáme?
Jako úplně hlavní vnímáme zodpovědnost za sebe a svojí práci, a k tomu:

  • často se ptát proč (a měl/a bys vědět proč :), jdeš do hloubky jak u zadavatelů, tak u zákazníků, a nespokojíš se s první odpovědí
  • máš svou představu a vizi, které věříš, a neváháš ji nabízet jak produkťákům, tak dalším ve společnosti
  • celkově si dokážeš uřídit sebe, svůj proces a práci, to považujeme za nutnost.
  • Jinak bylo by zvláštní, kdybys po nějaké době v UX už neovládal/a nějaký “návrhářský” nástroj pro zhmotňování myšlenek — zároveň víme, že na nástroji ne až tak sejde. Také by se nám dost hodilo, pokud sis zkusil/a někdy napsat scénář rozhovoru, sednout si s uživatelem, a zažít si diskuzi nad návrhem. Nebo jsi dostal/a silný nápad a (po diskuzi v týmu) jsi ho zhmotnil/a vyběhl/a ho ukázat potenciálním zákazníkům? Úplně skvělé by ještě bylo, kdyby tě bavilo u některých témat si vymyslet a odřídit workshop (ideálně jsi takovou tu zábavnou modrou knížku od Knappa taky četl, zároveň víš, že metodika nebo proces tě nespasí). Ale to je z kategorie “nice to have”.

V každém případě nehledáme jednorožce nebo supermana, určitě ale hledáme někoho s vášní, koho tento druh práce naplňuje, baví, chce se posouvat a jsou za ním vidět fungující a hmatatelné výsledky.

Takže, who’s in?
Jestli tě předchozí řádky spíše nepřesvědčily, tak je to moje chyba, protože příležitost je to vážně skvělá. Jestli ti to ladí, pošli mi CV, link, DM, najdi si mě, pošli cokoliv, co si myslíš, že tě nejlíp vystihuje a domluvíme se.

Honza Andersson
j.andersson@globus.cz
Twitter DM Jan Andersson

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade