Proč na typografii ZÁLEŽÍ

Zdroj: http://pre00.deviantart.net/4ac3/th/pre/i/2010/077/3/7/typography_by_errica.jpg

Titulek jsem si vypůjčil od Benjamina Brannistera, který se ve svém textu pustil do analýzy té senzační záměny a chyby při vyhlášení nejlepšího snímku na letošním udílení Oskarů. Jeho analýza a jiný úhel pohledu (ten typografický) mě zaujal natolik, že jsem jeho článek využil pro sepsání následujícího textu. Hlavním tématem je nečekaně typografie a její důležitá funkce.

A viníkem se stává…

Vraťme se společně na slavnostní ceremoniál. Blíží se velké finále, to na co všichni v sále čekají a lidé u televizních obrazovek nebo monitorů také. Na scénu přicházejí Warren Beatty a Faye Dunaway s osudnou obálkou, ve které není jméno vítězného snímku (Moonlight), ale ocenění za nejlepší herecký ženský výkon v hlavní roli (Emma Stone — LA LA Land). Warren Beatty při čtení výsledku znejistí a váhá, a proto pro jistotu ukazuje obálku své kolegyni, ta neváhá a vyslovuje LA LA Land, osazenstvo v sále se raduje, tleská, ale pak přichází ten už velmi známý moment prozření a pravdy:

Ve svém komentáři tuto situaci Brannister popisuje o něco zevrubněji, ta však není tím podstatným. Brannister se totiž zároveň rétorický ptá, jak k tomu mohlo dojít.
Přímý viník je v podstatě jasný, s největší pravděpodobností to byl člověk, který zaměnil obálky, autor zmiňovaného komentáře ale vidí příčinu ještě hlouběji — v typografii kartiček s oceněnými.
Tu nazval (cituji v orginále):

That’s horrible typography. I will emphasize horrible again. Horrible. Or to be nicer, not good.

Následuje analýzou toho, co je na kartičce špatně, jak je např. nesmyslné řazení informací nebo proč je nutné použít logo Oskarů. Dalo by se říct, že estetická funkce převálcovala obsah a sdělení, které však bylo v tomto případě tím nejdůležitějším.
Je možné obviňovat vyhlašující, že si kartičku pořádně nepřečetli, že nedbali známého “důvěřuj ale prověřuj”, ale pokud by designér v tomto případě více dbal typografie a jejích pravidel, mohlo jít jen o malé zaškobrtnutí a ne o fópá, které se za dobu 88 let trvání této prestižní ceny stalo úplně poprvé.
Co je to ale ta typografie a proč je tak důležitá?

T Y p O graFIE

Česká Wikipedie popisuje typografii jako:

Umělecko-technický obor, který se zabývá tiskovým písmem.

Martin T. Pecina (podle mě je jeden z nejlepších a nejzajímavějších současných českých typografů) na svém webu typomil.cz ještě více rozvádí a upřesňuje:

Dříve spíše souhrnné označení pro tiskárenský průmysl, později pro grafickou úpravu tiskovin, dnes především nauka o písmu, jeho zákonitostech a správném užití (sazba, výtvarná typografie, písmo na webu aj.), nebo také práce s písmem a jeho uspořádání v grafických projevech.

Typomil.cz můžeme vnímat jako rozcestník pro všechny, kteří mají chuť a motivaci se dozvědět o základech typografie. Mnohem obsáhlejší je Pecinova publikace Knihy a typografie, která v této chvíli vychází ve 3. rozšířeném a akutalizovaném vydání.
V ní se čtenář detailněji seznamuje s řemeslem typografa, dozvídá se o tom, jak důležitá a zásadní je volba písma, sazba a grafická úprava, to vše se projevuje na tom, jakým způsobem text čtenář vnímá. Typografie ovlivňuje také rychlost čtení a množství zpracovaných informací.

Česká typografická republika

Martin T. Pecina ale není jediný. Typografie, knižní a grafický design má u nás poměrně dlouhou tradici. Tu v přehledově pojatém textu popisuje Filip Blažek pro portál Czechlit.cz, ze kterého stačí odcitovat závěr:

Čeští designéři prostě mají pro tvorbu písma ideální podmínky a naplno je využívají. Česká písma se pravidelně ocitají v žebříčcích hodnotících nejlepší nové fonty a pravidelně získávají různá mezinárodní ocenění. A tak vidět plakát nebo knihu vysázenou českým fontem v Austrálii potěší, ale už nepřekvapí. Česká tvorba písem se stala plnohodnotnou součástí světa typografie.

V posledních letech vyšlo také několik důležitých knih věnovaných typografii. Jednou z nich je Typo 9010 nebo monografie věnovaná osobnosti Oldřicha Hlavsy.

Typografie všude kolem nás

Typografie se ale netýká jen knih, výrazným způsobem vstupuje do světa webového designu nebo informační architektury (zajímavá je v tomto ohledu tato, už trochu “vousatá”, polemika) a v podstatě všude tam, kde se je text a kde jsou jeho čtenáři (šíři oboru ilustrují vysoké školy věnující se grafice např. UMPRUM).

Na závěr ještě ti Oskaři

Na závěr se vrátím k textu Benjamina Brannistera. Na první pohled se totiž může zdát to, jak je text napsán a vysázen jako ne tak podstatná záležitost, ale stačí porovnat kartičky na obrázku níže a rozdíl je vidět na první pohled, nemyslíte? A proto si stojím za tím, že na typografii opravdu záleží.

Zdroj: https://medium.freecodecamp.com/why-typography-matters-especially-at-the-oscars-f7b00e202f22#.etrupmw9u
Show your support

Clapping shows how much you appreciated Honza Delong’s story.