Kilka słów o zasadach w gastronomii

Wszystkie wymagania, które stawiane są zakładom gastronomicznym w kwestiach takich jak higiena produkcji oraz obrót artykułami reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Meble gastronomiczne

Meble związane z kuchnią możemy podzielić na dwa rodzaje, te przeznaczone do użytku domowego oraz takie, które muszą realizować o wiele bardziej zaawansowane zadania – meble gastronomiczne. Muszą być one wykonane z wysokiej jakości materiałów, posiadać odpowiednie właściwości oraz spełniać szereg ściśle określonych standardów właściwych dla danego rodzaju. Pamiętajmy, że meble gastronomiczne są objęte wieloma standardami, dlatego najlepszym wyjściem jest zaopatrzenie się w nie tylko u sprawdzonych producentów i sprzedawców.
http://www.horeca.pl/katalog_firm/?kid=2&xid=11&xxid=64

Urządzania chłodnicze

W każdym zakładzie gastronomicznym żywność musi być przechowywana w odpowiedni sposób, a także we właściwych warunkach. Dlatego urządzenia chłodnicze zajmują bardzo ważne miejsce w każdym lokalu. Na szczególną uwagę zasługują produkty spożywcze, które bardzo szybko się psują lub gotowe potrawy. Z tego powodu w każdym lokalu niezbędne są wysokiej jakości urządzania chłodnicze, które posiadają funkcję ciągłego monitorowania wysokości temperatury.
http://www.horeca.pl/katalog_firm/?kid=2&xid=212&xxid=269

Czego nie wolno, a co trzeba?

1.Nie dopuszczalne jest przechowywanie w jednym urządzeniu chłodniczym surowych produktów oraz gotowych potraw.
2.Bezwzględnie należy dbać o czystość oraz o stan techniczny urządzeń, a także wszystkich sprzętów, które biorą udział w produkcji, gotowaniu i przygotowywaniu produktów.

Like what you read? Give Horeca.pl a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.