2017–12

Книги

  1. С. Кинг. Тёмная башня. Колдун и кристалл
  2. С. Кинг. Тёмная башня. Волки Кальи
  3. С. Кинг. Тёмная башня. Песнь Сюзанны
  4. С. Кинг. Тёмная башня.

Фильмы.

  1. Крепкий орешек 5.
  2. Телохранитель киллера
  3. Джон Уик
  4. мама!
  5. Мистер Робот (3 сезон)
  6. Дирк Джентли (2 сезон)
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.