Helt rätt!
Carl Bildt
1077

Bra uppmaning i slutet, Carl Bildt. Grejen är att många av dem redan kan detta. Många av dem är välutbildade yrkesmänniskor. Och eftersom Migrationsverket (faktiskt!) inte frågar dem vad de kan när de kommer hit har vi en potentiellt enorm odefinierad kunskapsreserv i flyktingförläggningarna.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Lars Hornborg’s story.