Kuinka mentionaat kuin ammattilainen

Mentionaa kuin ammattilainen eli: miten sain ät-mentionin ja taivutusliitteen välin katoamaan?

Eikö?

Tweettaaminen suomeksi on välillä rasittavaa, kun hashtag’ejä ja mention|eita pitää yrittää taivuttaa. Usein on mahdollista kiertää taivuttaminen käyttämällä jotain toista lauserakennetta, mutta aina siltä ei voi välttyä — eikä tarvitsekaan!

Heittomerkin tai piippumerkin sijaan voi käyttää myös Unicodesta löytyviä merkkejä, jotka eivät vie lainkaan tilaa (zero-width). Itse käytän U+2060 WORD JOINER -merkkiä mentionin ja päätteen erottamiseen. Merkki on käytöstä poistetun Unicode-merkin ZERO-WIDTH NO-BREAK SPACE perillinen, eli se on näkymätön, mutta myös estää sanan rivittymisen kohdaltaan.

Esittelen tässä kolme eri menetelmää (Windows, macOS ja lähes kaikilla laitteilla toimiva bookmarklet) kyseisen merkin tuottamiseen.

Windows

Windowsilla syötetään erikoismerkkejä Alt Gr:n ja numeronäppäimistön (numpad) avulla, joten läppärin käyttäjälle tämä ei ole välttämättä kaikista käytännöllisin metodi. Tämä tapa vaatii myös nelinumeroisen luvun muistamista tai sen jossain saatavilla pitämistä.

Word joiner -merkki syötetään siis näppäilemällä AltGr+8288.

Jos tämä ei tunnu onnistuvan, tarkista että sinulla on Num Lock päällä.

(8288 on sama kuin aiemmin mainittu (U+)2060, mutta kymmenlukujärjestelmässä heksalukujärjestelmän sijaan)

macOS

Valitse tekstikenttä johon haluat lisätä Word joinerin ja näppäile Command+Alt(Option)+Välilyönti tai vaihtoehtoisesti valitse Edit→Emoji & Symbols (Muokkaa→Emoji-merkit ja symbolit). Jos näkyviin tulee pieni emojivalikko, klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa symbolia (ruudun sisällä oleva ⌘-merkki).

Valitse vasemman yläkulman ratasvalikosta Customize list… (Muokkaa luetteloa…) ja valitse kategoria Punctuation - All (Välimerkit - kaikki). Valitse Done (Valmis).

Valitse juuri lisätty ryhmä vasemmasta valikosta ja skrollaa ruudun alareunaan. Peilatun kysymysmerkin jälkeen tulevan toisen tyhjän merkin pitäisi olla nimeltään WORD JOINER. Valitse Add to Favorites (Lisää suosikkeihin). Pienennä ikkuna takaisin oikean ylänurkan symbolia klikkaamalla.

Nyt Word joinerin voi valita suoraan emojivalikosta suosikkikohdan alta.

Bookmarklet

iOS- ja Android-laitteilla luultavasti helpoin tapa on käyttää bookmarkletiä (suomiwikipediassa sovelluskirjanmerkki). Ainakin Androidilla voisi luultavasti käyttää myös jotain erillistä näppäimistösovellusta, mutta en itse ole jaksanut selvittää asiaa sen enempää.

Itse käytän tätä menetelmää myös tietokoneella, koska käytän usein läppäriä jossa ei ole numpadia helposti käytettävissä.

Tekemäni sovelluskirjanmerkki toimii seuraavalla tavalla:

  1. klikkaa kirjanmerkkiä
  2. aukeaa ikkuna johon voit kirjoittaa haluamasi tekstin käyttäen piippumerkkiä | erottimena, paina ok kun olet valmis
  3. aukeaa ikkuna muuten samalla tekstillä, mutta piippumerkit on muutettu Word joinereiksi, joten tekstin voi kopioida suoraan Twitterin tekstikenttään tai Twitter-appiin.

Tyypillinen sovelluskirjanmerkki saattaa näyttää esim. tältä:

javascript:alert(‘hello world’);

Sovelluskirjanmerkit ovat lyhyitä Javascript-sovelluksia. Tällaisen sovelluksen ajaminen tietämättä mitä se tekee voi altistaa mm. tietokoneviruksille ja huijauksille. Tästä syystä nykyselaimet poistavat ”javascript:”-alun kaikista copypastetuista teksteistä.

Tässä alla bookmarklet.js-tekstin yläpuolella oleva rimpsu pitäisi siis uskaltaa laittaa kirjanmerkkeihin. Alempana on sama koodi selvennettynä luottamuksen lisäämiseksi, mutta toki koodausta tuntemattomalle se ei sano välttämättä paljoa sen enempää kuin alun yhdelle riville mahtuva rimpsukaan. En kuitenkaan keksi nyt oikein mitään muutakaan keinoa.

Luo uusi kirjanmerkki joko selaimen kirjamerkkivalikon kautta tai esimerkiksi laittamalla tämä kyseinen sivu kirjanmerkkeihin. Avaa sitten kirjanmerkkivalikko ja muokkaa kirjanmerkkiä. (Mobiililaitteilla muokkausikkunan saa auki painamalla kirjanmerkkiä pitkään.)

Kopioi yllämainittu rimpsu kirjanmerkin osoitteeksi (URL) ja vaihda kirjanmerkin nimi mieleiseksi. Nyt kirjanmerkkiä klikkaamalla pitäisi onnistua Word joineria käyttävien tweettien tehtailu!

Huomaa, että kaikilla selaimilla bookmarkletit eivät toimi aloitussivulla tms., vaan taustalla pitää olla auki joku oikea nettisivu tai mitään ei tapahdu.

Like what you read? Give Kukka Häst a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.