Ako sme vyhrali Hyperloop Innovation challenge

Tento článok bol pôvodne publikovaný na LinkedIn:

https://www.linkedin.com/pulse/ako-sme-vyhrali-hyperloop-innovation-challenge-martin-horvath

6. Júla sme sa ako tím digital služieb Telekomu zúčastnili hackatonu Hyperloop Innovation challenge v bratislavskej Starej tržnici. Na pohľad nenápadná akcia prilákala desiatky účastníkov na mieste, či pripojených online, spolu 120 registrovaných digitálnych nadšencov v medzinárodných tímoch z prevažne CEE regiónu.

Denne sa v práci stretávame s množstvom zložitých úloh v online prostredí a táto akcia bola pre nás fajn inšpiráciou, ako hackaton problémy a výzvy dokáže riešiť a zároveň možnosťou pozrieť sa do kuchyne jednej z najpríťažlivejších svetových inovácií priamo doma, v Bratislave.

Aké bolo zloženie nášho tímu a úlohy jeho členov?

Vediem tím digitálnych služieb v Slovak Telekom. Staráme sa napríklad o web, aplikáciu, user fórum, či sociálne siete. Mojou úlohou na Hyperloop akcii bola dátová analýza a tvorba business modelu. Spolu so mnou prišli na hackaton Maťo Kadlec, ktorý nahadzoval UX našich ideí do wireframes, Gabo Németh, front-end developer a Janka Madunická, ako hlavná idea-makerka a strojkyňa našej víťaznej idei. Všetko ľudia z tímu digital služieb v Slovak Telekom. Tím sme zložili tak, aby sme mali, okrem tvrdého back-endu, ktorý sme v daný deň nepotrebovali, všetko pokryté, čo sa neskôr ukázalo ako kľúčové v tak krátkom čase, ktorý sme na prípravu mali. Vďaka takto zloženému tímu sme sa pri úvodnom brainstormingu dobre dopĺňali a eliminovali nápady, ktoré neboli uskutočniteľné. Jedným z kritérií hackatonu bola totiž aj miera uskutočniteľnosti projektu.

Aké sme dostali zadanie?

Hyperloop innovation challenge ponúkal dve zadania, rozdelené podľa obtiažnosti. Tým prvým, s obtiažnosťou označenou ako EASY, bolo vytvoriť návrh na on-board entertainment systém, ktorý by vhodne cielenou, neinvazívnou reklamou podporil monetizáciu obsahu. My sme sa však rozhodli pre náročnejšie zadanie, ktorého cieľom bolo vymyslieť cross-financovanie bez reklamy, zlepšenie života ľudí, zvýšenie zásahu Hyperloop ekosystému a tvorba zisku pomocou inovatívneho business modelu, ktorý by pomohol zápasiť s inými druhmi regionálnej dopravy, ktoré sú často dotované miestnymi samosprávami.

Kritériami hackatonu boli:

 1. Prototyping
 2. Innovation Potential
 3. Feasibility
 4. Performance.

Catalysts, ktorý bol partnerom celej akcie, poskytol k tomuto zadaniu hrubé .json dáta o správaní sa cestujúcich, ich preferovaný spôsob dopravy, počet prestupov do konečnej destinácie, záľuby, časy odletov a príletov jednotlivých aktuálnych spojení a podobne. Stanovili sme si teda našu úlohu, stiahli dáta a pustili sme sa do akcie.

Ako sme pri práci postupovali?

 • základom bola okamžitá online spolupráca
 • pre rýchlu teamovú komunikáciu sme si zvolili desktop WhatsApp chat
 • v Google Docs sme si zriadili spoločný, zdieľaný priečinok
 • každý mal okamžitý prístup k práci ostatných v tíme, poznámkam, prezentácii, zdrojovým dátam, business model canvas atď.
 • dáta sme spracovali a vizualizovali cez Microsoft Power BI
 • vytvorili sme pre budúci business model základné dátové insights
 • wireframe prototyp aplikácie sme vytvorili cez Mockflow, v ktorom pracujeme aj v práci
 • funkčný prototyp sme pretavili do pozerateľnej reality v invis.io, pridá nápadu jemné efekty a zreálni feeling z app
 • business model sme si najprv popísali využitím business model canvas a pretavili do reálnych čísel v klasickom exceli a kontingenčných tabuľkách

Čo sme vytvorili?

Základom nášho riešenia boli 2 základné zistenia zo setu dát:

 1. 86% cestujúcich medzi Viedňou a Bratislavou používaju na svojej end-to-end ceste 2 a viac druhy dopravy. (taxi, mestskú hromadnú dopravu, autobus, vlak atď.)
 2. Priemerný počet druhov dopravy na 1 ceste je 4,5

Idea:

Prvý open market place pre lokálnych dopravcov.

Ak by Hyperloop vytvoril open-api platformu, ku ktorej sa môžu pripojiť lokálni prepravcovia, a poskytol real time informáciu o zákazníkovi, ktorý sa chce dostať do/z Hyperloop stanice/hub-u, mohol by získať prostriedky z affiliate/partnership spolupráce a výrazne tak znížiť cenu dopravy.

Automatickým hľadaním najvhodnejšieho dopravcu by zároveň by znížil počet nutných prestupov. Podporil by tak ešte viac “save time” perception.

Nad týmto nápadom sme vytvorili customer facing mobilnú aplikáciu. Stačí zdieľať polohu a okamžite pre vás príde najbližší možný lokálny dopravca a odvezie vás na stanicu Hyperloop. Alternatívne vám ponúkne najrýchlejšie možné spojenie bežnou dopravou. Na klik si zakúpite celú end-to-end cestu. 
Simple as that.

 • zákazník má rýchlejšiu cestu
 • lokálny dopravca predal lístok
 • hyperloop má províziu z partnerstva

Sústredili sme sa na first a last mile a navrhli nutnú zmenu lokálneho travel ekosystému, čo sa ukázalo ako in-line s Hyperoop víziou, poskytovať rýchlu dopravu za čo najmenej peňazí. Ako povedal na záverečnej prezentácii vízie Chairman Hyperloop Transportation Technologies Bibop Gresta, cieľom je v nakoniec cestovať Hyperloop-om zadarmo.

Po napínavom čakaní na vyhlásenie víťazov a úžasnej prezentácii Nolana Bushnella, foundra ATARI a tvorcu hry Pong, sme si priamo z jeho rúk prevzali trofej pre víťaza a hlavnú cenu. Tou je návšteva Hyperloop Design Center v Los Angeles pre celý náš tím v septembri tohoto roka.

Čo sme sa naučili?

Myslím, že pre väčšinu z nás to bol prvý vážnejší hackaton. Zistili sme, že aj v krátkom čase vieme vyriešiť zaujimavé výzvy a problémy. Základom je však dobre zložený tím, správne rozdelenie práce, nástroje, ktoré ju urýchlia, uľahčia zdieľanie a kľúčový dôraz na dáta.

Podobný prístup vieme aplikovať aj v práci v Telekome pri riešení každodenných úloh, ak sú na tento spôsob práce vhodné.

Zážitkom bolo aj stretnúť sa s TOP ľudmi Hyperloop-u. Osobne sa na naše riešenie pýtali CEO, Dirk Ahlborn, COO Bibop Gresta, CEO Catalyst Christian Federspiel či ďalší členovia poroty, tímu a manažmentu týchto inovatívnych spoločností.

Tešíme sa teda do LA Hyperloop Design Centre, odkiaľ verím prinesieme ďalšie skúsenosti.

Martin

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.