ขอความกรุณา

สรุปหลังเทศกาลปีใหม่
คนไข้ของผมเอง
ที่ป่วยมาเพราะกินเหล้าชัดๆ ก็ 5 ราย

อ้วกเป็นเลือด ถ่ายเป็นเลือด 4 ราย
ติดเชื้อในช่องท้อง 
(.. เป็นตับแข็งจากเหล้าและยังกินอยู่…)

วันนี้ คนสุดท้ายได้กลับบ้านแล้ว

คนนี้ติดเชื้อในช่องท้อง
จนมีภาวะช็อก ความดันต่ำ
ย้ายไปห้อง ICU 
เกือบจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

ปีที่ผ่านมา 
มานอน รพ. ไปสัก 2 ครั้ง
ถ่ายเป็นเลือดทั้งสองครั้ง 
และยังไม่หยุดกินเหล้า

วันนี้ให้กลับบ้านได้ครับ

“ขอความกรุณาหมอ
เขียนใบรับรองแพทย์ให้ด้วยนะครับ”

ปกติผมก็เขียนให้อยู่แล้ว
ไม่ได้มีปัญหาอะไร จะให้เอาไปลา
ไปเบิกค่านอนโรงพยาบาล 
หรือไปเป็นหลักฐานอะไรก็ไม่ได้ซีเรียสอะไร
ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่โตอะไร

พอได้ยินคำว่า 
“ขอความกรุณาหมอ” 
เลยสะดุดหู สะดุดใจเป็นพิเศษ

จึงตอบกลับไปว่า

“ได้ครับ ไม่มีปัญหาครับ
แต่หมอขอความกรุณาคุณลุงด้วยนะครับ
ขอความกรุณาเลิกเหล้าเสียทีนะครับ”

— — — — — — — — — — — — — — — — — 
หมายเหตุ

สุดท้ายคนไข้ 5 รายในช่วงปีใหม่นั้น
เสียชีวิตไปหนึ่งราย ครับ
จากการอ้วกเป็นเลือด 
เลือดไหลไม่หยุด ส่องกล้องแล้ว
ให้ยา ให้เลือดไปรวมๆ 10 ถุง
พลาสมาอีก ร่วม 20 ถุง 
ก็ไม่ไหว….

เล่าไว้ครั้งแรก 10 Jan 2015

Like what you read? Give Hospitalbuzz a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.