คนไข้แบบนี้หมอขอยอมแพ้

.

2 เดือนก่อน
เขามาด้วยอาการติดเชื้อในปอด
หอบเหนื่อย ไข้สูง ร่อแร่ปางตาย
หวุดหวุดจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

สาเหตุ เนื่องจาก เขาเป็นผู้ป่วย HIV
และขาดยารักษาไปประมาณ 3 เดือน

และไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาขาดยา
เป็นครั้งที่สองแล้วในรอบสามปี

พอแข็งแรงขึ้น จะได้กลับบ้าน
ก็ออกปากทันทีว่า

“ผมจะไม่ขาดยาอีกแล้วครับ”

“ผมจะเชื่อหมอ จะกินยาตามหมอสั่งครับ”

สองเดือนผ่านไป 
ร่างกายแข็งแรงกลับมาเป็นปกติ 
แต่มีอาการแพ้ยา ต้องปรับยา
ต้องให้น้ำเกลือ ในโรงพยาบาล

ได้น้ำเกลือ ได้ยาไปวันเดียว
อาการพอทุเลา แต่หมอยังไม่ให้กลับบ้าน

“ไม่ครับ ผมจะกลับแล้วครับ”

“ผมอยู่แล้วเหงา ขอกลับครับ
ยังไงยังไงก็จะกลับครับ”

“โอเค ถ้ายังงั้น รอพยาบาลเบิกยาก่อนนะ
เพราะยาเดิมที่มีอยู่มันต้องปรับต้องเปลี่ยน”
ต้องรีบบอกให้รอก่อน 
เพราะ เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าตัวเองเรียบร้อยแล้ว
ตั้งท่าจะกลับบ้านแล้ว

“ตกลงไหม?”
“ถ้า คราวนี้ไม่รอยา 
ไม่เชื่อหมอ ครั้งต่อไปหมอจะไม่รักษาเราแล้วนะ”

พยักหน้าสองที

พยาบาลรีบ ไปเบิกยามาให้ด่วน
ทั้ง ๆ ที่ ยังมีงานอื่น ๆ รออยู่ 
ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้ยามาแล้ว

ปรากฎ ว่า เขาไปซะแล้ว
กลับไปซะแล้ว ไม่รอเอายา
ทั้งที่พยักหน้า ตกปากรับคำกับหมอไว้แล้ว

เวลาเดือดร้อน มาหาหมอได้ตลอดเวลา
มาโรงพยาบาลได้ไม่ว่าจะเวลาไหน
หมอมีหน้าที่รักษาก็รักษาไป 
แต่เวลาฉันแข็งแรง ฉันสบายตัวแล้ว
ฉันจะไป ฉันจะไป ใครก็มาห้ามไม่ได้

คนไข้แบบนี้ ผมขอยอมแพ้จริงๆ 
เจอกันครั้งต่อไปก็คงรักษาไปตามหน้าที่
แต่ คงไม่มีใจจะให้ ถ้าให้คนอื่นรักษาได้
ก็คงรบกวนให้หมอคนอื่นลองรักษาดู
เผื่อจะเจอหมอที่ถูกใจมากกว่า

.

เล่าไว้เมื่อ 8 Jan 2015

หมายเหตุ
ในภายหลัง ก็ให้คนไข้ไปรักษากับหมออีกท่าน
ก็ได้ผลดีแฮะ … เห็นมารับยาตามเวลาดี 
สงสัยเราไม่ทำบุญมาร่วมกัน .. ซึ่งก็ดี win win ทั้งคู่

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.