จุดสุดท้าย

คนไข้อายุแค่ 40 ปี
ไม่เคยเจ็บป่วยมาก่อน
แต่กินเหล้าหนักมาตลอด
ครั้งนี้เกิดภาวะตับอ่อนอักเสบ

มีอาการปวดท้อง อย่างรุนแรง

ตับอ่อนอักเสบรุนแรง
จนกระทั่งเกิดภาวะ ช็อก

จากแค่ปวดท้อง
ทำให้เกิดภาวะหายใจล้มเหลว
และไปจนถึงเกิด ไตวาย

ย้าย ICU ใส่ท่อช่วยหายใจ
ตั้งแต่วันที่สองของการนอนโรงพยาบาล

ไตวายจนกระทั่งหยุดทำงาน
ไม่มีปัสสาวะออกสักหยด
ค่าของเสียในเลือดพุ่งไม่หยุด

คนไข้ซึมลง ซึมลง
ถ้าปล่อยไว้ก็เสียชีวิต

ทำการล้างไตฉุกเฉิน

ก็ผ่านมาได้.. ตื่นรู้ตัวขึ้น
ยิ้มได้ หัวเราะได้ แต่ไม่มีเสียง
เพราะใส่ท่อช่วยหายใจอยู่

ล้างไตครั้งแล้วครั้งเล่า
คนไข้ฟื้นตัว แต่ ไตไม่กระเตื้อง
ปัสสาวะยังคงแห้งสนิท

เริ่มมีไข้ขึ้น ปวดท้องมากขึ้นอีกครั้ง
ท้องบวม อืด ขึ้น 
ส่งตรวจเอ็กซเรย์ คอมพิวเตอร์
พบว่า หลังจากตับอ่อนอักเสบผ่านไป
ก็มีการติดเชื้อในช่องท้องตามมา

ปรึกษาหมอผ่าตัด

ผ่าไหวเหรอครับ? … ไหวครับ
ให้ยาอย่างเดียวได้ไหม?
… ให้มานานแล้วถ้าไม่ผ่าไม่น่าจะรอดครับ

หมอผ่าตัดก็จัดไป

เข้าไปในช่องท้อง 
วางท่อระบายออกมา
หนองทั้งนั้น เขียว คล้ำ ดำ และ… เหม็น

หลังลงมีดผ่าไป
วันเดียว ถุงปัสสาวะเริ่มเนืองนองด้วยน้ำสีเหลือง
เหมือนไตหลับไปแล้วสะดุ้งตื่น 
กลับมาทำงานอย่างขยันขันแข็ง

คนไข้ก็กระฉับกระเฉง 
หายใจได้เองเต็มที่ 
เอาท่อช่วยหายใจออกได้

…. แต่แล้วไม่กี่วัน
หนองจากท่อระบายหยุดไหล
ท้องอืดอีกครั้ง ไข้ขึ้น แล้วช็อกอีกครั้ง

ไม่น่าจะไหวแล้ว
ผ่าอีกก็ไม่น่าจะรอด
ความดันเริ่มตก 
ติดเชื้อเพิ่มอีกตัว
เชื้อดื้อยาในเลือดอีกตัว
รับอาหารก็ไม่ได้

ก็ประคองกันมา ยื้อกันมา
จนหมอผ่าตัด ตัดสินใจลงมีดอีกครั้ง

— — — — — — — — — — — — — — — — —

ผ่านมาสองเดือนเกือบสามเดือนแล้ว
กับการนอนโรงพยาบาล ครั้งแรกในชีวิต

ตอนจบไม่มีปาฏิหาริย์ครับ

หลังผ่าตัดครั้งที่สอง
มีแต่ทรุดลง ทรุดลง

จากยังยิ้มได้
กลายเป็นไม่รู้สึกตัว
และจนถึงจุดสุดท้าย…

สู้กันมานาน 
นานเสียจน ญาติไม่ได้มาเยี่ยมนานแล้ว
นานเสียจน บางครั้งรู้เลยว่า
เหลือแต่หมอ กับ พยาบาล และเจ้าหน้าที่นี่แหละ
ที่สู้จนหยดสุดท้าย…

ผลลัพธ์ไม่ได้บอกทุกสิ่ง
ระหว่างทางมีความหมายไหม?
ต้องบอกว่ามี .. แต่มันคืออะไร
อยู่ในใจเราเพียงลำพัง

เล่าไว้เมื่อ 18 เมษายน 2558

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -
Photo Credit : jeffreysterlingmd.com
 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -

Like what you read? Give Hospitalbuzz a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.