ดูแลคนไข้เหมือนญาติตัวเอง

เป็นคำสอน ของครูบาอาจารย์
ที่ได้ยินมานาน

คล้ายๆ กับที่บางคนพูดกันว่า
ถ้าเป็นคนดี ก็ต้องปฏิบัติกับผู้อื่น
เหมือนกับปฏิบัติกับญาติตัวเอง
หรือ รักคนอื่น เหมือนรักตัวเอง

เป็นคำที่ฟังแล้วมันใช่

แต่ในโลกความเป็นจริงแล้วมัน ไม่ใช่

ถ้าเป็นญาติ เป็นพี่ เป็นน้องเราเอง
ไข้อย่างนี้ อาการแบบนี้ 
ให้แค่ยาลดไข้กินก็พอ
แต่ … คนไข้ อาจจะต้องการมากกว่านั้น

ถ้าเป็น พ่อ เป็น แม่
กระดูกหักแบบนี้ 
เราคงให้ผ่าตัด 
แต่ … คนไข้บางคน อาจไม่ยอม

ถ้าเป็นตัวเราเอง 
ไอแบบนี้ เราคงไม่กินยาอะไร 
จิบน้ำเรื่อยๆ เดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็หาย
แต่… คนไข้บางคน ยาแก้ไอธรรมดายังไม่พอ
ต้องขอเอกซเรย์อีกด้วย

ความต้องการของเรา
คำว่าดี คำว่าถูกต้องของเรา
มันก็เป็นแค่ของเรา…

มันยังมีความต้องการของเขา ของเธอ 
เขา เธอ และคนอื่นๆ ก็มี
นิยามคำว่า ดี คำว่า ถูกต้อง เป็นของส่วนตัว

การดูแลคนไข้ จึงไม่สามารถสรุปได้
อย่างเป็นสูตรสำเร็จว่า 
ดูแลให้เหมือนญาติ

อาจจะเปลี่ยนเป็น
ดูแลเหมือนเพื่อนร่วมทาง
เขาเลือกแวะร้านนี้บ้าง 
เราโน้มน้าวเขาไปทางนี้บ้าง
เขาอยากหยุด อยากพัก
เราฉุด เราเชียร์ เราดันบ้าง 
ประคองกันไป จนถึงปลายทางให้ได้

ปกติเพื่อนร่วมทาง หากทนกันไม่ไหว
ก็แยกกันเดิน มันก็เท่านั้น
(แต่ในแง่หมอกับคนไข้
มีแต่คนไข้เดินหนีหมอนะ 
หมอปฎิเสธคนไข้ไม่ได้ 
เดินกลับมาเมื่อไหร่ เราก็ต้องดูแลกันต่อ)

เล่าไว้ครั้งแรก 12 กุมภาพันธ์ 2558

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -
Photo Credit : muraldocoach.com.br/
 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Hospitalbuzz’s story.