บางสิ่งที่ไม่เข้าใจ

คนไข้ ผู้หญิง กรามหัก
หมอผ่าตัดปรึกษามา
เพื่อเช็คว่า พร้อมจะผ่าตัดไหม?

อุบัติเหตุ โดนไม้ โดนต่อย หรืออะไร? 
หัวกระแทกพื้นไหม สลบไหม
แขนขาขยับได้ดี
หายใจปกติดี

ผมก็ตรวจและถามอาการ
ประเมินไปเรื่อยๆ จนเสร็จกระบวนการ
โอเคล่ะ น่าจะผ่าตัดได้

“แล้วโดนใครต่อยมาครับ?”
ถามไปโดยไม่ได้ตั้งใจ 
ถามเพื่อชวนคุยเฉยๆ

ไม่มีคำตอบจากคนไข้ และแฟนหนุ่ม

“หมอไม่รู้อะไร
ผู้ชายนั่นแหละต่อยมา

บอกว่าเมาแล้วเถียงกัน
ต่อยทีเดียว หันมาอีกทีทรุดไปเลย”

“ตอนแรกถามคนไข้
คนไข้ก็ไม่ยอมบอกว่า แฟนต่อยนะ
บอกว่า คนรู้จักทะเลาะกันเลยโดนต่อย”

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — -

ตอนเรียนจบใหม่ๆ 
เจอ กรณี ผู้หญิงโดนผู้ชายทำร้ายมาเรื่อยๆ 
ในโลกขำขัน โลกละคร 
อาจจะเคยได้ยินแต่ ผู้ชายกลัวเมีย

แต่ในโลกของโรงพยาบาล
โลกของห้องฉุกเฉิน 
ผมเคยเจอแต่ ผู้หญิงเป็นฝ่ายถูกกระทำ

ถูกเตะ จนม้ามแตก.. นี่ก็เคย
ถูกเก้าอี้ฟาดหลัง เป็นรอยเหมือนนางทาส.. นี่ก็มี
ถูกตบ ถูกถีบ เป็นเรื่องที่เจอบ่อยๆ

สิ่งที่ไม่เข้าใจก็คือ
ทำไม เธอ เธอ และเธอ 
ยังคงทนอยู่ได้ เพื่อมีครั้งต่อๆ ไป

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -
เธอบอกว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรก
ที่ถูกแฟนทำร้ายร่างกาย

เข้าใจว่า จากนี้เธอและเขา
ก็ยังคงอยู่ด้วยกันต่อไป

มีครั้งแรก และจะเป็นครั้งสุดท้ายไหม?

ไม่รู้

รู้แต่ว่า 
ผ่านมาจนป่านนี้
ผมเองก็ยังไม่เข้าใจ เธอ เธอ และ เธอ

เล่าไว้เมื่อ 12 Jan 2015

Like what you read? Give Hospitalbuzz a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.