สถานการณ์เปลี่ยนคนเปลี่ยน

หลายครั้งหลายหน
ผมมักจะหลงติดกับของตัวเอง

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

คนไข้ โรคไตวายเรื้อรัง
อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องรักษาด้วยการล้างไตแล้ว
แต่ถามกี่ครั้ง …. ก็ยังไม่พร้อม
ถามกี่หน …. ก็ยังไม่พร้อม

ถ้าจะล้างไตผ่านทางเส้นเลือด 
ต้องใช้เครื่องฟอกไต 
ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่วนเกินเอง
… ไม่มีเงิน

ถ้าจะล้างทางหน้าท้อง 
ไม่ต้องเสียเงิน แต่ต้องทำเอง 
… ทำไม่ได้ ไม่มีคนทำให้

บางครั้ง 
ผมก็เขียนไว้ใน ประวัติว่า
คนไข้ ปฏิเสธ การล้างไต

อาจจะถามสองครั้ง สามครั้ง
เมื่อบอกว่า ไม่ ยืนยัน นอนยันกันแล้ว
ก็เขียนระบุไว้ให้ชัดๆ 
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ถามเรื่องนี้
กับคนไข้อีกเลย …..

เมื่อไม่ล้างก็ไม่ล้าง 
จะเหนื่อยมาก น้ำเกินในร่างกายจนท่วมปอด
ก็ให้ยาขับน้ำทางเส้นเลือดกันเป็นครั้งเป็นคราวไป
ปรับยา ปรับอาหาร อบรมกันไป 
จะซีดมาก ก็ให้เลือด ฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดกันไป
จะคลื่นไส้ จะอาเจียน จะ ….
ก็ประคับประคอง ลากๆ ถูๆ กันไป

ไม่ถงไม่ถามแล้วล่ะ
ว่าจะล้างหรือไม่ล้าง
เพราะเคยคุยกันจนเมื่อยปากแล้วนี่นา
ว่าจะไม่ล้าง….

เมื่อก่อนผมเป็นอย่างนั้นจริงๆ

จนเมื่อไม่นานนี้
ผมจึงได้เข้าใจ

เมื่อไหร่ที่ทรุดหนัก
ที่เคยมั่นใจ ที่เคยแน่ใจ ที่เคยยืนยัน นอนยัน
มันก็เปลี่ยนกันได้

คุณตาคนนึง 
เมื่อภาวะคับขัน บวมทั้งตัว
ตั้งแต่หัวจรดปลายเท้า 
ก็มีลูกหลานมาช่วยเรื่องค่าใช้จ่าย

อาม่าอีกคน ทุกทีมา รพ.
เหมือนคนไร้ญาติขาดมิตร 
พอไม่ไหวเข้าจริงๆ นอนเฉยๆ 
ก็เหนื่อยเหมือนคนว่ายน้ำมา 5 กิโล
ก็มีญาติพี่น้อง มาช่วยดูแล จนได้…

พอได้ล้างไตผ่านไปสองสามเดือน
มาเจอกันอีกที ก็ร่าเริงกระฉับกระเฉงดี

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -

ในฐานะหมอ ที่ไม่ได้รักษาเรื่องไตโดยตรง
ต้องคิดใหม่ มองใหม่ 
ทุกครั้งที่ คนไข้เจอวิกฤต
ต้องมองว่า นั่นคือโอกาสทองของเรา

ส่วนในฐานะคนไข้ ญาติคนไข้
ที่อาจจะได้ผ่านมาอ่าน
ก็อยากจะบอกว่า …
คนที่ไตวายเรื้อรังแต่รอแล้วรออีก
ไม่ยอมล้างไตเสียที 
บางครั้ง รอให้ร่อแร่เข้าจริงๆ 
มันก็ช่วยไว้ไม่ทันเหมือนกันนะครับ

เล่าไว้เมื่อ 25 Feb 2015

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.