เราทำได้

หลังจาก มีงานเลี้ยงฉลองในหมู่บ้าน
ลาบสูตรเด็ด ใครๆ ก็ได้กิน
ลาบเลือด ไร้สิ่งปนเปื้อนโดยเฉพาะความร้อน
ก็มีคนกินจนเลือดกบปากไปก็ไม่น้อย

ที่ รพ. ก็มีคนไข้ค่อยๆ ทยอยมาหาหมอ
ด้วยอาการปวดหัวรุนแรง

ถ้าเป็นสมัยที่จบใหม่ๆ 
คงจะไม่ค่อยคุ้นเคย ภาวะปวดหัวแบบนี้นัก
แต่หลังจากทำงานในถิ่นอีสานไม่กี่เดือน
ก็เคยจนคุ้นไปเอง กับโรคที่่ชาวบ้านเรียกว่า
“ปวดหัวหอย” 
(Eosinophile Meningitis)

เป็นภาวะที่มีการอักเสบของเยื่อหุ้มสมอง
ที่พบสัมพันธ์กับการกินของดิบ

วิธีตรวจวินิจฉัยก็คือ
ทำการเจาะเอาน้ำไขสันหลังมาตรวจ
(Lumbar puncture)
ไม่ใช่เรื่องยากนักหรอก 
…. แต่นี่ คนไข้มาที่ รพ.เกือบยี่สิบคน

อุปกรณ์ — เข็มที่ใช้เจาะหลัง หมดสต๊อก

ปกตินาน นานที ที่รพ.หลังเขาของเรา
จะมีคนไข้ที่จะต้องเจาะหลัง 
เดือนหนึ่งๆ อาจจะไม่มีสักรายเลยด้วยซ้ำ
แต่นี่มาทีเดียว พรึ่บ

“เข็มเจาะหลัง ยังเหลือค่ะหมอ
แต่มีแต่เบอร์เล็กนะคะ”

เบอร์เล็ก 24 และ 25 
เบอร์ที่ใช้ประจำหมด

“ผมไม่เคยใช้อ่ะ”

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
สมัยเป็นนักศึกษา
เวลาต้องทำการเจาะหลังคนไข้
ต้องใช้เข็มขนาดกลางๆ เบอร์ 22 เป็นหลัก

เห็นอาจารย์หมอดมยา 
รุ่นพี่ที่มาเรียนต่อ ใช้เข็มเบอร์เล็กๆ 24–25 
(เบอร์เยอะ ยิ่งขนาดเล็ก)

ก็เคยลองบ้างแต่เจาะไม่ได้
พอเวลาผ่านไป ผ่านไป
ก็ไม่เคยเอาเข็มเล็กมาใช้อีกเลย

ทำไม่ได้ เราใช้เข็มเล็กไม่ได้ 
ก็ติดอยู่ในความทรงจำ

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -

เมื่อสถานการณ์บีบบังคับ
อะไรที่ทำไม่ได้ ก็ต้องทำให้ได้
ประโยคนี้เป็นจริงอีกครั้ง

ถ้าไม่เจาะหลังก็อาจจะวินิจฉัยได้
แต่การเจาะหลังช่วยลดอาการปวดหัวได้
เนื่องจากลดความดันในสมองโดยตรง

คนไข้ปวดมาก รอไม่ไหว

ยังไงก็ต้องเจาะ

แล้ว … มันก็ทำได้ 
อาจจะไม่ง่ายเหมือนเคย
อาจจะเล็งนานหน่อย
อาจจะลองหลายครั้งกว่าเดิม

แต่ทำได้สิ 
เราทำได้

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -
Photo Credit : www.cutestpaw.com
 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -

เล่าไว้ครั้งแรก 6 Jan 2015

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.