Bankacılık ve Ödeme Teknolojilerinde Haftanın Öne Çıkan 5 Gelişmesi

24 Ağustos — 6 Eylül 2019

Okan Yildiz
Sep 7 · 4 min read

Bir haftalık aranın ardından (30 Ağustos 🇹🇷) paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Geride kalan iki haftalık dönemin en önemli gelişmesi, Avrupa’da 7 mobil ödeme hizmetinin birlikte çalışabilir bir sistem için güçlerini birleştirmesi oldu. Apple, Google, Samsung gibi teknoloji şirketlerinin finans atılımı karşısında ayakta kalabilmek için bu tarz işbirlikleri oldukça değerli…

Biyometrik ödemeler alanında WeChat ve Amazon’un çalışmaları, ING’nin kasiyersiz ödeme denemeleri, EY tarafından açıklanan fintech benimseme endeksi haftanın dikkat çekici gelişmeleri arasında yer alıyor.


1. Avrupa’da 7 Mobil Ödeme Oyuncusu, Açık Bir Ekosistem için Güçlerini Birleştirdi

Hizmet verdiği ülkelerde toplam 25 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan ve 350 bankanın desteğine sahip olan yedi mobil ödeme oyuncusu, birlikte çalışabilir bir ekosistem yaratmak için güçlerini birleştirdi.

 • Bu amaç doğrultusunda kurulan Zürih merkezli European Mobile Payment Systems Association’a (EMPSA), Twint isimli şirketin yönetim kurulu başkanı Søren Mose başkanlık edecek.
 • Birlikte çalışabilir QR kodları kullanacak olan çözümler, orta vadede hizmet verdikleri ülkelerde pilot çalışmaları tamamlamayı hedefliyor.
 • Birliğe katılan şirketler; Twint (İsviçre), Bancontact Payconiq (Belçika), Bluecode (Almanya, Avusturya), MobilePay (Finlandiya, Danimarka), SIBS/MB Way (Portekiz), Swish (İsveç) ve Vipps (Norveç).

2. Fintech Benimseme Endeksi: Fintech Hizmetlerine İlgi Artıyor

EY tarafından hazırlanan fintech benimseme endeksi çalışması, fintech hizmetlerinin kullanımının arttığını ortaya koydu.

 • “Para transferi-ödemeler” fintech hizmetlerinin en çok kullanıldığı alan olmaya devam ederken “sigorta” alanında benimsenme oranı 2015 yılında sadece %8 iken 2019’da bu oran %48’e fırladı.

27 ülkede bireylerin fintech ürünlerini kullanımını karşılaştıran endekse göre Hindistan ve Çin, %87’lik oranla zirveye ortak oldu.

 • Rusya ve Güney Afrika bu ikiliydi takip ederken Kolombiya ve Peru gibi Güney Amerika ülkeleri de üst sıralarda yer aldı.
 • Seçilen altı ülkede yıllara göre fintech benimseme oranı gelişimi ise aşağıdaki gibi şekillendi:

3. WeChat, Yüz Tanıyan POS Terminalini Test Ediyor

Çin’de 2018 yılında gerçekleşen ödemelerin %18,4’ü e-ticaret işlemiydi. Bu veri, mobil ödeme oyuncularının odaklanması gereken alanın mağaza içi ödemeler olduğu anlamına geliyor.

 • Mağaza içi ödemeleri kolaylaştırmak isteyen şirketler ise son dönemde yüz tanıma tabanlı ödemelere odaklanıyor.
 • Bu kapsamda Alipay, yüz tanıma özelliği olan Dragonfly isimli POS terminallerini kullanıma sunmuştu.
 • Benzer yolu izleyen WeChat ise Frog Pro isimli cihazın testlerine başladığını açıkladı.

4. Amazon, Biyometrik Ödemeleri Test Ediyor

Yaklaşık iki yıl önce Whole Foods’u satın alarak fiziksel dünyada güçlenen Amazon, bu mağazalarda parmak izi tabanlı biyometrik ödemeleri test etmeye başladı.

•New York’ta Amazon çalışanları tarafından bir otomatta denenen ‘Orville’ isimli sistem, müşterileri parmak izlerinden tanıyacak.

•Amazon Prime müşterileri tarafından kullanılması hedeflenen sistemde ödemeler ise Amazon hesabına eklenmiş olan kart üzerinden gerçekleşecek.

 • iPhone vb. telefonlarda bulunan okuyuculardan daha gelişmiş sensörlerin bulunduğu sistemde, bilgisayarlı görme ve derinlik geometrisini kullanılıyor ve müşterilerin, parmaklarını tarama yüzeyine dokunmasına gerek kalmıyor.
 • Sistemin şu anda 10 binde 1 hata payı ile çalıştığı ve bu oranı milyonda 1’e indirmek için çalışıldığı ifade ediliyor.
 • Orville sisteminde ödemelerin 300 milisaniyeden kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

5. ING, Albert Heijn ile Kasiyersiz Mağazaları Test Ediyor

ING ve Albert Heijn, Zaandam şehrinde kurulan 14 metrekarelik mini bir markette kasiyersiz ödemeleri test ediyor.

 • Diğer insansız mağazalardan farklı olarak Hollanda’da yapılan bu denemede, mağazaya giriş esnasında müşteriler banka kartlarını okutuyor ve ödeme bu karta otomatik olarak yansıyor.
 • Böylece herhangi bir uygulama indirmeye veya kayıt olmaya gerek olmadan 25 euro’ya kadar olan işlemler yapılabiliyor.
 • AiFi isimli ABD merkezli girişimin teknolojisinin kullanıldığı çözümde, mahremiyetle ilgili herhangi bir sorun yaşamamak adına yüz tanıma teknolojinden faydalanılmadı.

Kaynaklar

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade