Bankacılık ve Ödeme Teknolojilerinde Haftanın Öne Çıkan 5 Gelişmesi

6 - 12 Temmuz 2019

Okan Yildiz
Jul 13 · 4 min read

Hafta içerisinde açıklanan 11. Kalkınma Planı’nda “blockchain tabanlı merkez bankası dijital parası” ifadesine yer verilmesi ilgi çekerken planda, PSD2 ile uyumlu mevzuatın sinyalleri de verildi. FinTech İstanbul’un ürettiği Açık Bankacılık raporu ise başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada bankacılığı yeniden şekillendirmekte olan bu yeni yaklaşıma ışık tutuyor.

Libra ise gündemdeki yerini koruyor. Trump’ın ve Çin Merkez Bankası’nın değerlendirmeleri bir hayli ilgi çekici… Avrupa’da 14 Eylül olan SCA’e (Strong Customer Authentication) uyum tarihinin 18 ay ötelenmesi ile için yeni bir talep yapıldı. Hollanda’da bankalarla kişisel verileri koruma kurumu karşı karşıya gelirken internet tarayıcısıyla bilinen Opera’nın OPay isimli mobil cüzdanıyla Afrika’da bir super app olma hevesi okumaya değer gelişmeler arasında yer aldı.


1. FinTech İstanbul’dan Açık Bankacılık Raporu

Finans dünyasının son dönemde en çok konuşulan kavramlarından biri olan Açık Bankacılık uygulamalarının sayısı, dünyanın birçok bölgesinde hızla artıyor.

 • Bazı bölgelerde düzenleyiciler, bazı ülkelerde ise inovatif bankalar öncülüğünde yaygınlaşan Açık Bankacılık’la ilgili Türkçe bir rapor paylaşıldı.
 • FinTech İstanbul tarafından hazırlanan, Açık Bankacılık’ın önemini anlatan ve dikkat edilmesi gereken konuları ele alan raporda dünyadaki uygulamalara da değiniliyor.
 • Rapora, BKM Express uygulaması üzerinden aşağıdaki QR kodu okutup TEGV’e bağış yaparak erişebilirsiniz.

2. 11. Kalkınma Planı’nda Merkez Bankası Dijital Parasına ve FinTech Hedeflerine Yer Verildi

11. Kalkınma Planı’nda Mali Piyasalar başlığı altında uluslararası ticaret sisteminde kabul görecek alternatif para ve ödeme sistemleri geliştirmek için ülke işbirlikleri yapılacağı ve blockchain tabanlı dijital merkez bankası parasının uygulamaya konulacağı belirtildi.

 • Lojistik ve Ulaştırma başlığında da blockchain uygulamalarının yaygınlaştırılacağına yer verilirken kamu hizmetlerinde büyük veri, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, blockchain teknolojilerinden yararlanmak için süreç ve altyapı iyileştirmeleri yapılacağı ifade edildi.
 • Planda, fırsat eşitliği sağlayacak bir fintech ekosistemi için yapılacaklar ise aşağıdaki şekilde belirtildi:
 • Fintech yol haritası oluşturulacak ve koordinasyon tek bir kamu kurumu tarafından yapılacak.
 • Düzenleme ve endüstri deney alanları (sandbox) oluşturulacak.
 • Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacak.
 • İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak.
 • Açık bankacılık hukuki altyapısını güçlendirmek için mevzuatta PSD2 ile uyum sağlanacak.

3. Trump’ın ve Çin Merkez Bankası’nın Gündeminde Libra Var

Libra’nın açıklamasının ardından dijital paranın dünya ekonomisine etkileri tartışılmaya devam ediyor.

 • Çin Merkez Bankası’nın konuya bakışının yansıtıldığı bir haberde, Libra başarılı olursa dolar merkezli uluslararası ödeme sistemlerini etkilenebileceği ve bunun yakından izlenmesi gerektiği şeklindeki görüşe dikkat çekiliyor.
 • Ülke ekonomilerinin Libra ile nasıl başa çıkılacağına henüz karar vermediği, kendi dijital paralarını kullanıma sunmanın bir opsiyon olabileceği belirtiliyor.
 • Merkez bankasından bir yetkili ise merkez bankası dijital parasının araştırılması ve geliştirilmesi için Çin Merkez Bankası koordinasyonunda bir çalışma grubu kurulmasına devlet yönetiminin onay verdiğini açıkladı.
 • ABD Başkanı Trump ise attığı bir tweet ile “Facebook banka olmak istiyorsa bankacılık lisansı almalı, düzenlemelere tabi olmalı” derken güçlü ABD doları vurgusu da yaptı.

4. EPSM, SCA’ye Uyum için 18 Ay Ek Süre İstedi

PSD2 düzenlemesi kapsamında finans kurumlarının 14 Eylül’e kadar uyum sağlanması istenen SCA (Strong Customer Authentication) için, tarihin ötelenmesinin ilk işareti iki hafta önce verilmişti.

 • EBA (European Banking Authority), haziran ayının sonunda yaptığı açıklamada PSD2’ya doğrudan tabi olmayan kurumlardan kaynaklanan gecikmeler nedeniyle yetkili otoritelerin kısıtlı ek zaman tanıyabileceğini belirtmişti.
 • Konuyla ilgili bir açıklama yapan EPSM (European Payment Service Providers for Merchants), standart uygulamalar için 18 ay, seyahat-konaklama gibi zorlayıcı uygulamalar içinse 36 ay ek süre talebinde bulundu.
 • SCA, 30 euronun üzerindeki online ödemelerde iki faktörlü doğrulama yapılmasını zorunlu kılıyor.

5. Hollanda’da Bankaların Planı, Kişisel Verileri Koruma Otoritesine Takıldı

Hollanda’da ING’nin, kişiselleştirilmiş e-posta ve SMS vb. direkt pazarlama çalışmalarını daha etkin yönetebilmek için ödeme verilerini kullanacağını açıklamasının ardından gelen şikayetler üzerine, ülkedeki kişisel verileri koruma otoritesi (Autoriteit Persoonsgegevens-AP) bankaların bunu yapma yetkisinin olmadığını açıkladı.

 • ING dışındaki bankaların da bu tür çalışmalar yaptığını belirten AP, ülkedeki bankalar birliğine bir mektup yazdı ve özellikle hastane, eczane, kumarhane gibi alanlarda yapılan ödemelerin hassas olduğu vurgulandı.
 • ABN Amro, Rabobank ve De Volksbank’ın da ödeme verisini benzer amaçla kullandığı belirtilirken ABN Amro, süreci geçici olarak durduğunu açıkladı.
 • ING ve ABN Amro’nun AP ile konuyu görüşmesi bekleniyor.
 • EY’ın yaptığı bir araştırmaya göre Hollandalılar, verilerinin nasıl kullanıldığı ile ilgili endişeli. Bireylerin sadece %18’i verilerinin üçüncü parti kurumlarla paylaşılmasına sıcak bakıyor.

Bonus: Opera’nın Afrika Pazarına Odaklanan Mobil Ödeme Çözümü OPay 50 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Teknoloji dünyasının finansa ilgi gösteren oyuncularından biri, internet tarayıcısıyla tanınan Norveçli Opera…

 • 2016 yılında Çinli bir konsorsiyum tarafından 600 milyon dolar karşılığında satın alınan Opera, Nijerya pazarına odaklı yeni nesil çözümler sunmaya başladı.
 • Mobil ödeme çözümü sunan bir fintech olan OPay, ORide isimli motosiklet çağırma çözümünü ve OFood isimli yemek teslimat çözümü de içeriyor.
 • Henüz 11 aylık bir fintech olan ve tıpkı WeChat gibi super app’ olma yolunda ilerleyen OPay, aralarında Sequoia China ve Opera’nın da olduğu bir gruptan 50 milyon dolar yatırım aldı.
 • Yatırım, Nijerya pazarındaki faaliyetlerin güçlendirilmesi, diğer Afrika ülkelerinde yaygınlaşma, ORide ve OFood çözümlerinin geliştirilmesi için kullanılacak.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade