Bankacılık ve Ödeme Teknolojilerinde Haftanın Öne Çıkan 5 Gelişmesi

1–14 Haziran 2019

Okan Yildiz
Jun 15 · 3 min read

Haziran ayı gerek ülkemizde, gerekse yurt dışında finans anlamında oldukça hareketli başladı. İç piyasada talebi arttırmak amacıyla BDDK taksit sayılarını yeniden düzenlerken fintech alanında ülkemiz için çok değerli bir gelişme de yaşandı ve PayU, 6 yıl önce kurulan iyzico’yu 165 milyon dolar karşılığında bünyesine kattı.

IMF Başkanı Lagarde, Tokyo’da düzenlenen G20 Zirvesi’nde BigTech’in finans sistemi üzerinde oluşturduğu riskleri işaret etti. Buna karşın Alipay’in Avrupa’daki 6 cüzdanla ortak QR kod geliştirmek için işbirliği yapması ve Amazon’un kredi skoru kötü olanlar için teminatlı kredi kartı çıkarması BigTech’in finansa ilgisinin artmaya devam ettiğini bizlere gösterdi. Sizlerle paylaşacağım bir diğer gelişme ise anlık ödemelerle ilgili: İsveç, Avrupa Merkez Bankası’nın anlık ödeme platformu TIPS’e katılmayı planladığını açıkladı. Keyifli okumalar…

1. PayU, iyzico’yu 165 Milyon Dolara Bünyesine Katıyor

Naspers, dijital ödemeler alanındaki en büyük satın alma işlemini PayU üzerinden Türkiye’de gerçekleştirdi.

 • Bu kapsamda PayU, 165 milyon dolar karşılığında iyzico’yu bünyesine kattı.
 • Rekabet Kurumu’nun onayından sonra resmileşecek olan satın alma sonrasında iyzico ekibi, PayU’nun Türkiye operasyonlarını da devralacak.
 • 2013 yılında kurulan iyzico, daha önce gerçekleştirilen 4 turda IFC, Vostok Emerging Finance, Amadeus Capital Partners, 212, Pachicle Invest, Speedinvest ve Beenos Partners’tan toplam 28 milyon dolar yatırım almıştı.
 • Artan internet erişiminin ve e-ticaretin sunduğu fırsatlardan yararlanmak isteyen Hollanda merkezli PayU; Rusya, Hindistan, Afrika gibi gelişmekte olan ülkelerde 2016 yılından bu yana 500 milyon doların üzerinde yatırım yaptı.

2. IMF, BigTech’in Finansal Risklerine Dikkat Çekti

Tokyo’da düzenlenen G20 Zirvesi’nde konuşan IMF Başkanı Christine Lagarde; Amazon, Apple ve Google gibi teknoloji şirketlerinin finans sektöründe artan varlığının oluşturduğu risklere dikkat çekti.

 • Lagarde, büyük veri ve yapay zeka tabanlı ürünlerle finansal erişimi arttıran ve finansal hizmetleri modernleştiren BigTech’in diğer yandan mahremiyet ve rekabet sorunlarına sebep olarak finansal sistemin zarar görmesine yol açabileceği yorumunu yaptı.
 • Çin’i örnek gösteren Lagarde, ülkenin son 5 yılda büyük bir teknolojik atılım yaptığını ancak mobil ödeme pazarının %90’ının 2 oyuncunun kontrolünde olmasının finansal istikrar ve verimlilik önünde engele dönüştüğüne dikkat çekti.
 • Lagarde, finans dünyasının inovasyona engel olmadan, müşterileri ve yatırımcıları güvende hissettirerek bu riskleri nasıl yöneteceğini bulması gerektiğini ifade etti.

3. Alipay, Avrupa’da 6 Mobil Cüzdan ile Ortak QR Kod Üzerine Çalışıyor

Alipay, birlikte çalışabilir bir QR standardı belirlemek üzere Avrupa’daki 6 mobil cüzdan ile işbirliği yapıyor.

 • Ortak QR standardı sayesinde 10 Avrupa ülkesindeki 190 bin işyeri, tek bir entegrasyon ile farklı mobil cüzdan kullanıcılarından ödeme alabilecek.
 • İşbirliğine katılan mobil cüzdanlar ise şu şekilde:

•Avusturya > Bluecode, •Finlandiya > ePassiPivo, •İspanya > Momo, •Norveç > VippsPocket, •Portekiz > Pagaqui


4. Amazon, Kredi Skoru Kötü Olanlar için Teminatlı Kredi Kartı: Credit Builder

Finans kurumlarının son dönemde odaklandığı konuların başında kredi skoru olmayan ya da düşük olan kişilere ürün ve hizmet sunmak geliyor.

 • Bu kapsamda çeşitli çalışmalar yapan Amazon, bu kez teminatlı bir kredi kartı olan Amazon Credit Builder’ı kullanıma sundu.
 • Synchrony Bank’te tutulan teminat kadar limiti olan kart, Amazon’da ve Amazon Pay işyerlerinde kullanılabilecek.

5. İsveç Merkez Bankası, Anlık Ödemeler için TIPS’e Katılmayı Planlıyor

İsveç Merkez Bankası Riksbank, ödeme sistemi RIX’i en hızlı ve düşük bütçeyle anlık ödemelere uyumlu hale getirmek için 2021 yılında TIPS (Target Instant Payment Settlement) platformuna katılmayı planlıyor.

 • TIPS; Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından 2018 yılının sonunda, euro bölgesindeki 19 ülkede kullanıma sunulmuştu.
 • Böylece TIPS, euro dışındaki bir para birimi ile ödemeleri desteklemiş olacak.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade