IPTV MK со најдобар квалитет, изберете IPTV за вашиот Smart TV!

Разгледајте ја широката понуда на IPTV MK, одлични канали за целото семјство. Доколку имате искуство со IPTV веќе знаете за што станува збор, за останатуте:

IPTV е интернет телевизија која не зависна од било кој кабелски провајдер и може да се следи од било која држава. Се што е потребно да имате е Smart TV или Android Box кој ќе биде поврзан на вашиот TV.

Денес, сакам да ви го представам Брендот i4stream.mk, провајдер кој повеќе од 3 години докажа на пазарот како и зошто се најдобри.

Тие поседуваат повеќе од 6000 канали од цел свет. Меѓу кои и најважните за примарните клиенти на i4stream.mk ги поседува сите Македонски канали:

  1. MRT 1
  2. MRT 2
  3. MRT Sobraniski Kanal
  4. Sitel
  5. Kanal 5
  6. Alfa
  7. Telma

Покрај Макеонските Пакетот содржи и повеќе од 300 EX-YU канали.

Секако, доколку сте љубител на спорт и преносот на нашите балкански канали тоа можете да го следите на i4stream.mk. Провајдерот ги поседува сите Arena Sport и Sport Klub канали.

Arena Sport 1 (SRB)

Arena Sport 2 (SRB)

Arena Sport 3 (SRB)

Arena Sport 4 (SRB)

Arena Sport 5 (SRB)

Arena Sport 6 (SRB)

Arena Sport 1 (HR)

Arena Sport 2 (HR)

Arena Sport 3 (HR)

Arena Sport 4 (HR)

Arena Sport 5 (HR)

Arena Sport 6 (HR)

Sport Klub 1 (SRB)

Sport Klub 2 (SRB)

Sport Klub 3 (SRB)

Исто така, љубителите на филмови нема да бидат заборавени. i4stream.mk прави редовни надоградби на видеотеката која поседува повеќе од 5000 филмови!

Посетете го сајтот на i4stream.mk или контактирајте ги преку Whatsapp:

  • +442885040044
Image for post
Image for post

Written by

Watch all Macedonian and Ex-Yu Channels from everywhere, 6000+ channels. https://i4stream.mk

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store