Hayatımızın büyük bir kısmını “online” olarak yaşadığımız bu zaman diliminde, ihtiyacımız olan her şeyi aklımıza geldiği an ve oturduğumuz yerden satın almak artık bir lüks sayılmıyor. Aklınıza gelebilecek her şeyi bulabileceğiniz online alışveriş sitelerinin sayısı gün geçtikçe artıyor. Online alışverişte sürekli artan talep üzerine online satış gittikçe değer kazanıyor. Bir…


Hayatımızın büyük bir kısmını “online” olarak yaşadığımız bu zaman diliminde, ihtiyacımız olan her şeyi aklımıza geldiği an ve oturduğumuz yerden satın almak artık bir lüks sayılmıyor. Aklınıza gelebilecek her şeyi bulabileceğiniz online alışveriş sitelerinin sayısı gün geçtikçe artıyor. Online alışverişte sürekli artan talep üzerine online satış gittikçe değer kazanıyor. Bir…


House of Apps olarak Türkiye’de react native framework’ündeki öncülüğümüzü ve native yazılımdaki tecrübemizi Hackathon ile duyurmak için yola çıktık.

Hackathon’un temalarından birisi tabiki mobil olacaktı. …


The iPhone 6s has been in our lives for a year now, but Apple’s iPhone 7 is almost here and rumors about it are beginning to spread. For instance, it is expected that iPhone 7 probably will have no headphone jack. We can finally see the brand new iPhone 7…

House Of Apps

smart mobile development house I houseofapps.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store