Ülkelerin iki temel yasası vardır bana göre. İlki insanların birbirleriyle kurdukları ilişkileri düzenler. Birey olarak hareketlerin ya da grup olarak (şirketler, örgütler, partiler, takımlar, vb) ilkelerinin bu düzene uyması beklenir. Anayasa, böylece bir uyum ve güven ortamı düzenler. Çağa ayak uyması önemlidir ama sık sık, keyfi değişirse ona inanan kişi sayısı azalır.

Ekrem İmamoğlu İstiklal Caddesi’nde

İkinci temel yasa ise fiziksel planlardır. Hangi toprak kime ait, onunla ne yapabilir gibi şahsın varlığına ait onayları doğrularken; komşularıyla, çevre illerle hatta ülkelerle neler yapabileceğine kadar görüşler ortaya koyar. Buna şehir planı, master plan ya da imar planı dendiğini duymuşsunuzdur. Şüphesiz bu planlarda anayasaya bağlıdır ama yazılı…


İhtiyaç Programı ve Eklerini Projeye Aktarmak

Yarışma zorlu bir süreç. Başlamaya karar verdiğin anda büyük bir yükün altına girmiş oluyorsun. Bir yerden sonra vazgeçmek de zor oluyor. Çok ciddi emek ve zaman tükettiğimiz için en başında iyi karar vermek gerekiyor.

Diyelim ki bir çılgınlık ettiniz ve yarışmaya girmeye karar verdiniz; bundan sonrasını nasıl daha külfetsiz geçirebilirsiniz ve tüm bu süreçlerde ARCHICAD (kısaca AC) kullanmak size neler kazandırabilir bir bakalım. Türkiye özelindeki yarışmaları düşünerek detaylandırdım; ama siz kendinizi yine de yurt içiyle kısıtlamayın.

Başlamadan Önce: ARCHICAD nedir?

Mimarlar için geliştirilmiş bir proje geliştirme yazılımıdır. Teknik çizim ve modellemenin ayrı ayrı yapılmadığı, her elemanın kendi bilgisini her boyutta içinde barındırdığı şahane BIM…


Görelilik ya da teori haliyle izafiyet evren anlayışımızı toptan değiştirmiştir. Teoriye göre görünmez yakın uzay düzlemimiz, güneşin kütlesiyle eğrilmekte ve doğrusal ilerlediğini varsaydığımız ışığı da aynı kuvvetle etkilemektedir. Zamanı ışıkla tanımlayan bizler için, farklı yerçekimlerinde farklı zamanlar yaşanabileceği keşfedilmiş olur. Bu son derece girift teori bile fizikçiler ve astronomlar sayesinde (bir hayli zor süreçlerden sonra) kanıtlanmıştır.

Einstein bir düşünür olarak fizik dahilindeki fikirlerini matematiğe dökmüş, astronomi gibi farklı disiplinlerle kurduğu işbirliği sayesinde sistematiğini tanımlamış ve jüri önünde doğrulamış. Bilimin sayısal tarafında da jüriler var ve tartışarak, formülüze ederek kavramsal dillerle çalışmalarını yargılıyorlar. Oysa biz tasarımcılar formülleri göz ardı ediyoruz. Sistematize…


Daha önceki yazım olan Yarışma Mimarisi’nde tespit ettiğim eksikliklere değinmeye çalışmıştım. Bugün içerisindeki maddelerden sadece birine, paftaların basılı olarak tesliminin maddi, lojistik ve ekolojik sıkıntılarına değineceğim. Neden dijital olması gerektiğini sonra da nasıl oldurabileceğimize dair görüşlerimi yazacağım.

Not: Yazıda sıkça değineceğin Kamu İhale Kanunu’nun bizi ilgilendiren kısmının tam adı Mimarlik, Peyzaj Mimarliği, Mühendislik, Kentsel Tasarim Projeleri, Şehir Ve Bölge Planlama Ve Güzel Sanat Eserleri Yarişmalari Yönetmeliği şeklindedir. Kısaca KİK denir, bende yazı boyunca buna uyacağım.

Neden Dijital Teslim Olmalı?

Bir mimari yarışmada yarışmacıya verilenler ve istenenler vardır. İstenenler A1-A0 ve teslim şekli günümüzde genelde şu şekilde:

…Paftalar 4 adet A0’ı geçmeyecek ve yatay kullanılacak…


Dünya’nın dengesinde bir problem var. Bin yıllardır devam eden bu kusur, bir sistem ya da dünya gerçeğiymişçesine hayatlarımıza, asırlarımıza işleniyor. Peki bunu nasıl değiştirebiliriz?

2010 yılında mimarlık fakültesinden mezun olmadan önceki son projem, yani bitirmem, özünde tam da bu sorunun nedenlerini araştırmak, modern müzeciliği sorgulama yöntemi olarak ele alarak buna bir çözüm yolu aralamak ve kadınların hikayesini incelemek üzerine kuruluydu.


Bir sonlandırma mektubu

Blog tutkum zihnimde yer tutan konuları kağıda dökmemin yetersizliğini hissetmemle başlar. O günden sonra gerek şiir yazmak, gerekse de Caz Sakinleri Radyo Programı, Kadın Müzesi gibi projelerimi sunmak ve paylaşmak için sıkça kullandım. Bugün ise kısa süre önce denediğim ve artık sadece düşüncelerimi yazmak için kullanacağım mecra olan Medium’dayım ve size küçülmek, format değiştirmek yolundaki son blog projem Mistiklal’den ve ondan çıkış planlarımdan bahsedeceğim.

Mistiklal, blog kültürünü yaşamak ve bir internet sitesi yaratmak arzularım arasındaki tek ve en önemli çalışmamdır. Çok sayıda insana ulaşmış ve 5 yıl boyunca, belki yavaşta olsa her daim canlı kalmış ve gelişerek varolabilmiştir. …


Daha iyi mimari yarışmalar için ne yapmalıyız?

Yarışmacı diye tabir edilen mimarlar ve ofisler vardır. Genelde öğrencilikte başlar bu ruh, sonra da kolay kolay bırakılmaz. Mimarlığın indie’sidir. Bağımsızlık ve özgürlük sunar. Hoca yoktur, işveren yoktur. Risklidir, heyecanlıdır. Streslidir ama kontrol sizin elinizdedir. Tabi ozalitçiler ve kargocular hariç…

Hüseyin Penbeoğlu

Fikiradamı / Mimari Yazın

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store