Ülkelerin iki temel yasası vardır bana göre. İlki insanların birbirleriyle kurdukları ilişkileri düzenler. Birey olarak hareketlerin ya da grup olarak (şirketler, örgütler, partiler, takımlar, vb) ilkelerinin bu düzene uyması beklenir. Anayasa, böylece bir uyum ve güven ortamı düzenler. Çağa ayak uyması önemlidir ama sık sık, keyfi değişirse ona inanan kişi sayısı azalır.

Ekrem İmamoğlu İstiklal Caddesi’nde
Ekrem İmamoğlu İstiklal Caddesi’nde
Ekrem İmamoğlu İstiklal Caddesi’nde

İkinci temel yasa ise fiziksel planlardır. Hangi toprak kime ait, onunla ne yapabilir gibi şahsın varlığına ait onayları doğrularken; komşularıyla, çevre illerle hatta ülkelerle neler yapabileceğine kadar görüşler ortaya koyar. …


İhtiyaç Programı ve Eklerini Projeye Aktarmak

Yarışma zorlu bir süreç. Başlamaya karar verdiğin anda büyük bir yükün altına girmiş oluyorsun. Bir yerden sonra vazgeçmek de zor oluyor. Çok ciddi emek ve zaman tükettiğimiz için en başında iyi karar vermek gerekiyor.

Diyelim ki bir çılgınlık ettiniz ve yarışmaya girmeye karar verdiniz; bundan sonrasını nasıl daha külfetsiz geçirebilirsiniz ve tüm bu süreçlerde ARCHICAD (kısaca AC) kullanmak size neler kazandırabilir bir bakalım. Türkiye özelindeki yarışmaları düşünerek detaylandırdım; ama siz kendinizi yine de yurt içiyle kısıtlamayın.

Image for post
Image for post
­­fjmt + Building Studio — Charles Perkins Centre | University of Sydney, Australia

Mimarlar için geliştirilmiş bir proje geliştirme yazılımıdır. Teknik çizim ve modellemenin ayrı ayrı yapılmadığı, her elemanın kendi bilgisini her boyutta içinde barındırdığı şahane BIM programlarından biridir. 30 yıllık geçmişi olduğu için eski toprak diyebilirim; fakat Rhino & Grasshopper ile bağlantı gibi özelliklerle birlikte ileri seviye tasarım araçlarını da destekliyor. …


Görelilik ya da teori haliyle izafiyet evren anlayışımızı toptan değiştirmiştir. Teoriye göre görünmez yakın uzay düzlemimiz, güneşin kütlesiyle eğrilmekte ve doğrusal ilerlediğini varsaydığımız ışığı da aynı kuvvetle etkilemektedir. Zamanı ışıkla tanımlayan bizler için, farklı yerçekimlerinde farklı zamanlar yaşanabileceği keşfedilmiş olur. Bu son derece girift teori bile fizikçiler ve astronomlar sayesinde (bir hayli zor süreçlerden sonra) kanıtlanmıştır.

Image for post
Image for post
izafiyet teorisinde uzak bir yıldızdan gelen ışığın bükülmesi

Einstein bir düşünür olarak fizik dahilindeki fikirlerini matematiğe dökmüş, astronomi gibi farklı disiplinlerle kurduğu işbirliği sayesinde sistematiğini tanımlamış ve jüri önünde doğrulamış. …

About

Hüseyin Penbeoğlu

Fikiradamı / Mimari Yazın

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store