Ülkelerin iki temel yasası vardır bana göre. İlki insanların birbirleriyle kurdukları ilişkileri düzenler. Birey olarak hareketlerin ya da grup olarak (şirketler, örgütler, partiler, takımlar, vb) ilkelerinin bu düzene uyması beklenir. Anayasa, böylece bir uyum ve güven ortamı düzenler. …


İhtiyaç Programı ve Eklerini Projeye Aktarmak

Yarışma zorlu bir süreç. Başlamaya karar verdiğin anda büyük bir yükün altına girmiş oluyorsun. Bir yerden sonra vazgeçmek de zor oluyor. Çok ciddi emek ve zaman tükettiğimiz için en başında iyi karar vermek gerekiyor.

Diyelim ki bir çılgınlık ettiniz ve yarışmaya girmeye karar verdiniz; bundan sonrasını nasıl daha külfetsiz geçirebilirsiniz…


Görelilik ya da teori haliyle izafiyet evren anlayışımızı toptan değiştirmiştir. Teoriye göre görünmez yakın uzay düzlemimiz, güneşin kütlesiyle eğrilmekte ve doğrusal ilerlediğini varsaydığımız ışığı da aynı kuvvetle etkilemektedir. Zamanı ışıkla tanımlayan bizler için, farklı yerçekimlerinde farklı zamanlar yaşanabileceği keşfedilmiş olur. …


Daha önceki yazım olan Yarışma Mimarisi’nde tespit ettiğim eksikliklere değinmeye çalışmıştım. Bugün içerisindeki maddelerden sadece birine, paftaların basılı olarak tesliminin maddi, lojistik ve ekolojik sıkıntılarına değineceğim. Neden dijital olması gerektiğini sonra da nasıl oldurabileceğimize dair görüşlerimi yazacağım.

Sen bütün sunumları projektörle yap, gel sonra bizden çıktı iste. Oldu mu hocam?

Not: Yazıda sıkça değineceğin Kamu İhale Kanunu’nun bizi ilgilendiren kısmının tam adı Mimarlik…


Vietnam Kadın Müzesi

Dünya’nın dengesinde bir problem var. Bin yıllardır devam eden bu kusur, bir sistem ya da dünya gerçeğiymişçesine hayatlarımıza, asırlarımıza işleniyor. Peki bunu nasıl değiştirebiliriz?

2010 yılında mimarlık fakültesinden mezun olmadan önceki son projem, yani bitirmem, özünde tam da bu sorunun nedenlerini araştırmak, modern müzeciliği sorgulama yöntemi olarak ele alarak buna bir çözüm yolu aralamak ve kadınların hikayesini incelemek üzerine kuruluydu.


Bir sonlandırma mektubu

Blog tutkum zihnimde yer tutan konuları kağıda dökmemin yetersizliğini hissetmemle başlar. O günden sonra gerek şiir yazmak, gerekse de Caz Sakinleri Radyo Programı, Kadın Müzesi gibi projelerimi sunmak ve paylaşmak için sıkça kullandım. …


Seranit sponsorluğundaki Yarışmayla Yap 2015 buluşmasından

Daha iyi mimari yarışmalar için ne yapmalıyız?

Yarışmacı diye tabir edilen mimarlar ve ofisler vardır. Genelde öğrencilikte başlar bu ruh, sonra da kolay kolay bırakılmaz. Mimarlığın indie’sidir. Bağımsızlık ve özgürlük sunar. Hoca yoktur, işveren yoktur. Risklidir, heyecanlıdır. Streslidir ama kontrol sizin elinizdedir. Tabi ozalitçiler ve kargocular hariç…

Hüseyin Penbeoğlu

Fikiradamı / Mimari Yazın

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store