Image for post
Image for post
Amazon S3 + Cloudflare

In the old times, we all had been there. The space of shared hosting companies and cheap VPS providers. Those days are not over and it may be still reasonable to use them. But if you want to host a static website, there is another option. It could be easier and may cost you nothing or few cents at most.

So what are the possibilities in 2019?

  • Shared web hosting.
  • VPS with a web server (mostly Nginx or Apache).
  • Static pages host provider (GitHub Pages, GitLab Pages, ...).
  • Cloud application platform (Netlify, Heroku, ...).
  • A cloud service provider (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, ...). …


DISCLAIMER: JEDNÁ SE O PŮVODNÍ ČLÁNEK Z ROKU 2016.
NA MEDIUM JEJ PŘENÁŠÍM Z PŮVODNÍHO BLOGU.

Byl to můj první techniký blog post z doby, kdy jsem psal vlastní blog (app). Je v něm už zakousnutý zub času. Také je trošku utahaný a zmatený… ale tady je.

Kód není nikdy dokonalý, ať se snažím sebevíc. Určitě ale není dobré kód ponechávat v tom nejranějším stádiu. Pokud s kódem skončím hned jak dosáhnu požadované funkčnosti, pravděpodobně se to časem vrátí. Je to dluh. Technický dluh. Čím více aplikace poroste, čím častěji se budou měnit požadavky, čím starší bude, tím bude každá další práce dražší a dražší. Jestliže s tím nebudu nic dělat, dojde to do stavu, kdy implementace sebemenší drobnosti zabere neúměrné množství času. …


DISCLAIMER: JEDNÁ SE O PŮVODNÍ ČLÁNEK Z ROKU 2016.
NA MEDIUM JEJ PŘENÁŠÍM Z PŮVODNÍHO BLOGU.

Dnes to čtu s úsměvem. Byla to jedna z cest, kterou jsem zkusil. Upřímně netuším, jak jsem o tom mohl vůbec něco napsat. Ale tady to je.

Před časem jsem narazil na aplikaci SoloLearn. Jsem webdeveloper, dělám v PHP. Myslím si, že celkem dobře. Chtěl jsem se ale naučit základy Pythonu. Knihy a kód považuji za nejlepší volbu. Ale narazil jsem na aplikaci do telefonu, co mi přišla celkem zajímavá. Takový trošku jiný přístup. Bude to vůbec fungovat? Jak moc do hloubky mě to co naučí? Co to nabízí vedle učení navíc? Poskytuje to alespoň kvalitní základ? Jaká je cílová skupina těchto aplikací? …


DISCLAIMER: JEDNÁ SE O PŮVODNÍ ČLÁNEK Z ROKU 2016.
NA MEDIUM JEJ PŘENÁŠÍM Z PŮVODNÍHO BLOGU.

Je v tom trocha mé minulosti. Dnes může sloužit ostatním pro zasmání. S přihlédnutím k tomu, jak to s mým blogováním dále pokračovalo a nyní je to zde, tak je to spíše smutná story. I když je pravda, že jsem to zkoušel i na pehapkari.cz…

S počítačem pracuji asi od roku 2000. Začal jsem s Visual Basic, pak chvíli nic. Před maturitou jsem zkusil PHP a když jsem šel na VŠ, pohltilo mě to a nezbyl už na ni čas. Od roku 2012 se živím jako PHP developer na full-time. Těch necelých 5 let není mnoho, ale stačí na to, aby se člověk někam posunul a nastřádal nějaké know-how. Už nějaký čas si tu a tam napíšu nějakou poznámku o něčem, co bych chtěl trošku rozepsat, rozebrat, podělit se o to a třeba dostat nějaký feedback od ostatních. Jenže jsem si nenašel (nebo nechtěl najít) čas a energii začít o tom blogovat. Tak to zkusím konečně změnit. Ale proč vůbec? …

About

Jaroslav Hranička

Backend developer / hranicka.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store