Seksi Yazılımcı
M. Emrah Ozcelebi
702

Emrah bey, bu yazının altına imzamı atarım.

“USB ile kod paylaşarak da versiyonlama yapılabilir.” kısmını zamanında imkansızlıklardan dolayı yapmış olan biri olarak bir tek buna katılmıyorum :) Ama merak etmeyin arkadaşlar,USB ile kod payalaşarak da versiyonlama yapılabiliyor ;)sadece değerli zamanımızı boşa harcıyoruz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.