Image for post
Image for post
IP adresleri posta adresine benzetilebilir

IP adresinin ne olduğunu en basit haliyle anlatmaya çalıştım

“Basitçe anlat” temasıyla yazılar/notlar yazmaya başlamıştım. Bu da onlardan birisi.

IP adresi aslında internetin en temel bileşeni. İnternet iletişiminin olmazsa olmazı.

IP adresi = Internet Protokol Adresi

Kisaca IP (Internet Protokolu) Tarihi

1974 yilinda IEEE (Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) “A Protocol for Packet Network İntercommunication” başlığı ile bir makale yayınladı. …


Terraform mimarinizi kod olarak tanımlamanıza ve yönetmenize olanak sağlan bir teknoloji. O konuda fazla detay vermeyeceğim. Şuradan okuyabilirisiniz: https://www.terraform.io/intro/index.html

Eğer orta veya büyük ölçekli bir mimariniz varsa terraform reponuz hızlı bir şekilde karmaşık hale gelebiliyor. Kontrolü ise yine çok zor oluyor.

Kontrolü biraz daha sağlamak için MIT lisansi ile acik kaynak yapilmis terraform-compliance uygulamasini kullanmaya karar verdik. Aslında epeydir aklımızda olan bir şeydi.

Image for post
Image for post
terraform-compliance logo

Ben şu şekilde mevcut terraform containerima ekledim.

FROM alpine:3.12 as buildRUN apk add libxml2-dev libxslt-dev python3-dev gcc build-base
RUN python3 -m venv /opt/venv
ENV PATH="/opt/venv/bin:$PATH"
RUN pip install terraform-compliance
FROM alpine:3.12 as releaseCOPY --from=build /opt/venv /opt/venv
ENV…


Image for post
Image for post

Herkesin cümle içinde kullandığı ama çok fazla eksik ve yanlış bilgi içeren bazı terimleri basitçe anlatmaya çalışacağım yazılar yazmaya başladım. Bu sırada aslında bazı detayların farkına varayacağımın ve hatta yeni şeyler öğreneceğimin farkındayım. En azından anlatabilme yetimin gelişeceğini düşünüyorum. Ayrıca her an yanlış bilgiye sahip kişilere referans olarak gönderebileceğim elimde hazır tuttuğum ve derli toplu bir kaynaklar listesi olmuş olacak.

İlk “Basitçe anlat” konusu olarak Bitcoin seçtim:

Sonraki konular şunlar olacak: IP adresi, Cloud, Quantum bilgisayarlari, AI

Konulari basitçe anlatabilmenin önemi üzerine iki tane de alıntı bırakıyorum.

Feynman was once asked by a Caltech faculty member to explain why spin 1/2 particles obey Fermi-Dirac statistics. He gauged his audience perfectly and said, “I’ll prepare a freshman lecture on it.” But a few days later he returned and said, “You know, I couldn’t do it. I couldn’t reduce it to the freshman level. That means we really don’t understand it.
Feynman, Richard Phillips. Six Easy Pieces Essentials of Physics Explained by Its Most Brilliant Teacher. …

About

Hasan Tayyar BEŞİK

DevOps at OLX Autos, Former Devops @bitwala #nodejs #Berlin — This blog is mostly techie and multilingual. Be aware of possible and multiple typos!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store