SAIGON MIA

Saigon Mia tọa lạc tại mặt tiền đường 9A (trên trục đường Nguyễn Văn Cừ nối dài). Nơi đây được xem là cửa ngõ phía Nam thành phố, dễ dàng kết nối với các quận huyện như quận 1, quận 4, quận 7, quận 8, Nhà Bè và các tỉnh miền Tây qua đại lộ Nguyễn Văn Linh.

  • Phía Bắc là kết nối đường Nguyễn Văn Cừ đến trung tâm quận 1 và đại lộ Võ Văn Kiệt di chuyển về quận 5 và quận 2.
  • Phía Đông giáp khu đô thị đẳng cấp Him Lam Tân Hưng quận 7.
  • Phía Nam kết nối đại lộ Nguyễn Văn Linh di chuyển về các 13 tỉnh miền Tây.
  • Phía Tây tiếp giáp khu đô thị kiểu mẫu Him Lam 6A.

Từ Saigon Mia, bạn chỉ mất từ 5–15 phút cho mọi điểm đến.

Trường Quốc tế Nam Sài Gòn

Trường quốc tế Renaissance

Trường trung tiểu học Bắc Mỹ

Đại học Tài chính — Marketing

Công viên bờ sông Ông Lớn

Công viên Hàn Quốc Quận 7


Originally published at www.htdiaoc.com.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.