Image for post
Image for post

Mesela, parfümün yaygınlaşmasıyla birlikte pabucu dama atılan muhteşem kolonyanın pandemiyle efsane geri dönüşü… Kolonya mı? ‘ııhhh’ diye geri çevirdiğimiz o mucizevi ürüne tıbbi olarak ihtiyaç duyacağımız kimin aklına gelirdi! Oysa ki kolonya Türk kültürünün olmazsa olmazlarındandır. Ferahlatıcı hoş kokusuyla, uzun yıllardır bir ritüel olarak bayramlarda veya normal zamanlarda evlerimize gelen misafirlerimize ikram ettiğimiz kolonya şimdi hastalıktan korunmak için çok önemli bir ihtiyaç malzemesi oldu! Zaten bir zamanlar kozmetik amaçlı değil, tıbbi amaçlı kullanılıyormuş.

Image for post
Image for post

Hatırlayalım; mikrop kapmasın diye vücudumuzun yaralanmış herhangi bir yerinin dezenfekte edilmesinde, ağrıyan dişimizin sızlamasının hafifletilmesinde, ağız çalkalamada, baş ağrılarımızda, kas ve eklem ağrılarında hatta temizlikte ve daha birçok alanda kullanılmakta idi. Son zamanlarda tahtını sallayan parfümün hızla yaygınlaşmasıyla epey bir süre unuttuğumuz kolonya nelere kadirmiş de biz kıymetini bilememişiz! Bugün Pandeminin en çok etkilediği altmışbeş yaş üstü jenerasyonun en yakından tanıdığı kolonya -ki onlar zaten değerini biliyordu- mucizevi bir şekilde hayatımızın her alanında artık! Geçtiğimiz günlerde Hollanda’da yaşayan abimle salgının Hollanda ve Türkiye’deki seyrine yaptığımız konuşmamızda bana şöyle bir anekdotunu anlattı: Hollandalı olan bir işadamı arkadaşının kendisine para verip “hani sizin kullandığınız, eline döktüğünüz şeyden -yani kolonyayı tarif ediyor- bana da alır mısın?” demiş. Abim de seve seve alacağını ifade etmiş. Kolonya kolonya olalı hiç bu kadar iltifat görmemişti! …


About

Hülya Kömbe

Danışman, Ankaralı, yazmayı, teknolojiyi ve gençlerle bir arada olmayı severim, arada sırada yemek de yaparım, iyi de kriz yönetirim hulyakombe@gmail.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store