Çok haklısınız Hülya hanım bize hep zirvenin çok güzel olduğu anlatıldı ama konunun daha başka…
Mürsel Aydın
1

Teşekkür ederim Mürsel bey. Aslında bize çok cazip görünenlerin ardında başka gerçekler yatıyor. Gözlemlerimden oluşan bu yazıda o yalnızlığı ifade etmeye çalıştım. Bize görmek ile bakmak arasındaki farkı öğretmişlerdi ben ona anlamayı da ekledim. Gördük, baktık bir de anlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu nedenle bir önceki yazımda da empatinin ne kadar önemli olduğunu vurguladım. Beğeninize ve yorumunuza tekrar teşekkür ederim.

Like what you read? Give Hülya Kömbe a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.