Yine filmden bir alıntı olsada adam Marsa gidiyor orda marul yetiştirmeye çalışıyor şuan için…
Mürsel Aydın
11

Teşekkür ederim yorumunuza. Asıl sorunumuz toplumsal bir konuda herkes aynı düşüncede birleşiyor ama düzelmesi için hiç kimse bir çaba göstermiyor. Herşey an meselesi, o an konuşuluyor, topluca kınanıyor, iki gün televizyonlarda uzmanlar enine boyuna tartışıyor sonra yeni bir gündemin içinde buluyoruz kendimizi. Bir önceki mesele halledilmeden önümüzde dağ gibi yükselen boy boy yeni sorunlarımız oluyor. Sizin de söylediğiniz gibi insanoğlunun ulaştığı her yer kirleniyor. Millet Mars planları yaparken bize de hayal kurmak kalır!

Sizin de yüreğinize, yorumunuza sağlık. Tekrar teşekkürler…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.