Harika bir yazı.Kendime geldim.Teşekkür ederim.
Marut Çelik
21

Yazımı beğendiğiniz için ben teşekkür ederim. Benim de kendime gelmemi sağlayan bir konuydu. Bu yüzden bir farkındalık olsun istedim. O hissi de verebildiysem ne mutlu…

Teşekkürler

Like what you read? Give Hülya Kömbe a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.