Ne kadarda yapayalnızız…

Size de oluyor mu acaba? Kalabalığın içindesiniz. Belki bir avmde, belkide bir kafede… Arkadaşlarınız var yanınızda. Gülüp eğleniyorsunuz hatta. Sonra birden seslerin uzaklaştığınızı farkediyorsunuz. Gülümsemeye devam ediyorsunuz belki ama içinizdeki boşluk kara delik misali gülüşlerinizi, kahkahalarınızı yutuveriyor. Ağlamak istiyorsunuz. Karanlık, sessiz, kimsenin sizi bulamayacağı bir köşede bağıra bağıra ağlamak… İçiniz daralıyor. Boğazınız düğüm düğüm… Sonra geçiyor.

Geçiyor geçmesine ama o beş dakikalık karabasan anı ömürden neler götürüyor…

Çok sık yaşar oldum son zamanlarda bu lanet olasıca durumu. Korkuyorum… Yine ummadığım andagelecek ve başımı yarıp gidecek.

Merak ediyorum. Size de oluyor mu acaba?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.