THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG

Ngô Hương
4 min readFeb 1, 2018

--

THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG CẦN THỰC HIỆN ĐỐI VỚI DỰ ÁN MỚI

Quý doanh nghiệp, quý nhà đầu tư đang có dự án sản xuất, kinh doanh dịch vụ dự kiến triển khai trong thời gian sớm nhất. Trước khi triển khai dự án, bên cạnh các nội dung cần chuẩn bị như phương án, kế hoạch, nguồn vốn, một trong các nội dung quý vị cần tìm hiểu là thủ tục môi trường. Vậy với một dự án mới các thủ tục môi trường cần có là gì?

Là đơn vị chuyên tư vấn môi trường với nhiều năm kinh nghiệm, Công ty Nguồn Sống Xanh tóm tắt các thủ tục môi trường cần thực hiện cho dự án mới bao gồm:

(Chú thích: Nội dung tóm tắt các thủ tục môi trường cho dự án mới được nêu ở đây áp dụng cho dự án có quy mô, tính chất tương đương đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và được thực hiện trước khi dự án đi vào hoạt động chính thức)

Các thủ tục môi trường cần thực hiện

1) Báo cáo ĐTM

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (báo cáo ĐTM) và trình cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt.

Việc đánh giá tác động môi trường phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án.

2) Điều chỉnh dự án đầu tư

Trong các trường hợp cần thiết, chủ dự án phải điều chỉnh dự án đầu tư để đảm bảo các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường theo yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3) Lập kế hoạch quản lý môi trường

Kế hoạch quản lý môi trường được lập trên cơ sở chương trình quản lý và giám sát môi trường đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Kế hoạch quản lý môi trường được lập ngay sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tham vấn ý kiến trong quá trình đánh giá tác động môi trường.

4) Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải

Thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đến các tổ chức đã tiến hành tham vấn và cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi tiến hành vận hành thử nghiệm ít nhất 10 ngày làm việc.

Vận hành các công trình xử lý chất thải đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm dự án. Thời gian vận hành thử nghiệm không quá sáu tháng.

5) Báo cáo hoàn thành ĐTM

Báo cáo hoàn thành ĐTM (báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường) là báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án trên cơ sở báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và các văn bản điều chỉnh đã được chấp thuận (nếu có).

Thủ tục này chỉ áp dụng đối với các dự án lớn, có nguy cơ tác động xấu đến môi trường được quy định cụ thể tại cột 4 Phụ lục II Nghị Định số 18/2015/NĐ-CP.

Với các dự án có nhiều giai đoạn thực hiện, việc báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệc môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án được thực hiện theo từng giai đoạn của dự án.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai dự án, nếu có bất ký thay đổi liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án phải báo cáo bằng văn bản và chỉ được thay đổi khi có ý kiến chấp thuận của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Trên là những thủ tục môi trường cơ bản quý doanh nghiệp cần nắm khi triển khai một dự án mới. Đối với giai đoạn hoạt động chính thức của dự án, còn nhiều thủ tục môi trường cần thực hiện. Để tìm hiểu thêm các thủ tục môi trường cần thiết cho doanh nghiệp có thể xem tại đây hoặc liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH XD DV MÔI TRƯỜNG NGUỒN SỐNG XANH

Địa chỉ: Ô 60, DL 14, KĐT Mỹ Phước 3, P Thới Hòa, Tx Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Chi nhánh: 53A Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp HCM

Điện thoại 0283 5100127/ 02743 555 118 hoặc 0909 773 264

--

--