Şekerpınarı Gebze Tuzla Otomotiv plastik naylon hurdası alan hurdacılar hurda şirketleri geri dönüşüm firmaları 0539 892 07 70 G.Gürcan

HURDA ATIK

0539 892 07 70 Hurda alım Teklif Telefonumuz

Çevre bilinci gelişmiş olduğu ülkelerde yasa ve yönetmelikler ile atıkların kontrolünü zorunlu hale getirilmiştir. Atıkların toplanması ve depolanması sistematik hale getirilmiş olmasına rağmen bunlar için ayrılacak geniş alanların oluşturulmasında sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır.

Geri Dönüşüm Örnekleri

1 ton kağıt/karton atık geri dönüşüm ü ile ile 17 ağacın hayatı kurtulur. Plastik ambalaj ve atıklarının geri dönüşümünden, elyaf içeren tekstil ürünleri, atık su boruları ve marley gibi malzemeler üretilir. Kompozit ambalaj atıklarının geri dönüşümünden, karton koliler, yalıtım malzemeleri ve mobilya gibi ürünler üretilir.

Bazı Ürünlerin Doğada Yokolma Süreleri

Plastik Şişe ve Kutular Yüzlerce YılPolistiren Binlerce Yıl,Plastik Taşıma Torbası 15–1000 YılCam Şişe 1 Milyon YılTeneke Kutu 50 100 YılÇocuk Bezleri 500–800 Yıl

Amaç Nedir ?

Geri dönüşümde amac; kaynakların luzumsuz kullanılmasını önlemek ve atıkların kaynağında ayrıştırılması ile birlikte atık çöp miktarının azaltılması olarak düşünülmelidir. Demir, çelik, bakır, kurşun, kağıt, plastik, kauçuk, cam, elektronik atıklar gibi maddelerin geri dönüşüm ve tekrar kullanılması, tabii kaynakların tükenmesini önleyecektir.

Gelecek İçin Yatırımdır

Üzerinde yaşadığımız Dünyanın bize sağlamış olduğu doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, gelecek nesillerin de kaynak sıkıntısı çekmemesi için önem arz etmektedir. Biz bu Dünyanın doğal kaynaklarını ne kadar tasarruflu kullanırsak; bizden sonraki nesiller de o kadar az kaynak sıkıntısı çekecek ve gelecek kuşaklar da doğal kaynaklardan yararlanma olanağı bulacaktır.

Başlıca Plastik Türleri:

 • ABS Akrilonitril-bütadien-stiren kopolimeri
 • AMMA Akrilonitril-metil metakrilat kopolimeri
 • ANM Akrilik ester-akrilonitril kopolimeri
 • BR Polibütadien
 • BT Poli(1-büten)
 • CA Selüloz asetat
 • CAB Selüloz asetobütirat
 • CF Kresol-formaldehit reçinesi
 • CHR Poliepiklorhidrin
 • CL Poli(vinil klorür) lif
 • CPVC Klorlanmış poli(vinil klorür)
 • CR Polikloropren
 • EEA Etilen-etil akrilat kopolimeri
 • EP Epoksit reçinesi
 • EPDM Etilen-propilen-dien elastomeri
 • EVA Etilen-vinil asetat kopolimeri
 • FE Flor içeren elastomer
 • GEP Cam lif takviyeli elastomer
 • GFK Cam lif takviyeli plastik
 • HIPS Yüksek sıkılıkta polistiren ( Antişok )
 • IIR Bütil kauçuğu
 • LDPE Alçak yoğunluklu polietilen
 • LLDPE Lineer alçak yoğunluklu Polietilen
 • MA Modakrilik lif
 • MF Melamin-formaldehit çözeltisi
 • MOD Modakrilik lif
 • NBR Akrilonitril-bütadien elastromeri
 • NR Doğal kauçuk
 • PA Poliamit
 • PAC Poliakrilonitril lif
 • PAN Poliakrilonitril
 • PBMA Poli(bütil metakrilat)
 • PCF Poli(triflorokloroetilen) lif
 • PCTFE Poli(triflorokloroetilen) lif
 • PDAP Poli(diallil ftalat)
 • PDMS Poli(dimetil siloksan)
 • PE Polietilen
 • PEO Poli(etilen oksit)
 • PES Poliester lif
 • PETP Poli(etilen teraftalat)
 • PF Fenol-formaldehit reçinesi
 • PFEP Tetrafloroetieln-hekzafloropropilen
 • PIB Poliizobütilen
 • PL Poli etilen
 • PMMA Poli(metil metakrilat)
 • PO Fenoksi reçinesi
 • POM Polioksi metilen
 • POR Propilen oksit-allilglisidil eter elastromeri
 • PP Polipropilen
 • PPO Poli(fenilen oksit)
 • PS Polistiren
 • PSB Stiren-bütadien kopolimeri
 • PST Polistiren lif
 • PTF Poli(tetrafloroetilen) lif
 • PTFE Poli(tetrafloroetilen)
 • PU Poliüretan lif
 • PUA Poli üre lif
 • PVA Poli(vinil eter)
 • PVAC Poli(vinil asetat)
 • PVAL Poli(vinil alkol)
 • PVB Poli(vinil bütiral)
 • PVC Poli(vinil klorür)
 • PVCA Vinil klorür-vinil asetat kopolimeri
 • PVDC Poli(viniliden klorür)
 • PVDF Poli(viniliden klorür)
 • PVF Poli(vinil florür)
 • PVFM Poli(vinil formal.)
 • PVM Vinil eter-vinil klorür kopolimeri
 • SAN Stiren-akrilonitril kopolimeri
 • SBR Stiren-bütadien elastromeri
 • VMQ Silikon
 • UF Üre-formaldehit reçinesi
 • UP Doymamış poliester

GERİ DÖNÜŞÜM NEDİR?

Tabii kaynakların sınırsız olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu kaynakların tükeneceği şüphesizdir. Kaynak israfını önlemenin yanında, hayat standartlarını yükseltme çabaları ve ortaya çıkan enerji krizi ile bu gerçeği gören gelişmiş ülkeler atıkların geri kazınılması ve tekrar kullanılması için yöntemler aramış ve geliştirmişlerdir. Kalkınma çabasında olan ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya bulunan gelişmekte olan ülkelerin de tabii kaynaklarından uzun vadede ve maksimum bir şekilde faydalanabilmeleri için atık israfına son vermeleri, ekonomik değeri olan maddeleri geri kazanma ve tekrar kullanma yöntemlerini araştırmaları gerekmektedir. Demir, çelik, bakır, kurşun, kağıt, plastik, kauçuk, cam gibi maddelerin geri kazanılması ve tekrar kullanılması, tabii kaynaklarımızın tükenmesini önleyeceği gibi ülke ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ithal edilen hurda malzemeye ödenen döviz miktarını da azaltacak, kullanılan enerjiden büyük ölçüde tasarruf edilecektir. En az yukarıda sayılanlar kadar önemli olan diğer bir husus da uzaklaştırılacak katı atık miktarlarındaki büyük azalma ve dolayısıyla çevre kirliliğinin önemli ölçüde önlenmesidir. Özellikle katı atıkları düzenli bir şekilde bertaraf edebilmek için yeterli alan bulunmayan ülkeler için katı atık miktarının ve hacminin azalması büyük bir avantajdır. Atıkların önemli bir miktarını geri dönüştürülerek ve yeniden kullanılabilir malzemeler yapılmaktadır. Örneğin; atıklar içindeki cam, metal, plastik ve kağıt/karton gibi atıklar çeşitli işlemlerden geçirilerek yeni bir hammadde olarak değerlendirilebilmektedir. Bu atıkların hammadde gibi kullanılarak şişe, kutu, plastik, kağıt, gübre gibi yeni bir maddeye dönüştürülmelerine geri dönüşüm denir. Sağlıklı bir geri dönüşüm sisteminin ilk basamağı ise bu malzemelerin kaynağında ayırmak sureti ile toplanılmasıdır. Geri dönüştürülebilir nitelikteki bu atıklar normal çöple karıştığında bu malzemelerden üretilen ikincil malzemeler çok daha düşük nitelikte olmakta ve temizlik işlemlerinde sorunlar olabilmektedir. Bu yüzden geri dönüşüm işleminin en önemli basamağını kaynakta ayırma ve ayrı toplama oluşturur.

Gelişmiş ülkelerde atık yönetiminde, atıkları depolamak için yeni depolama sahaları bulmak konusunda büyük tartışmalar yaşanmaya başlamıştır.

Atık yönetiminde yasal düzenlemelerin esası; olabildiğince az atıklı üretim yapılması ve bunun üretimden tüketimin son halkasına kadar planlanması, atıkların olabildiğince yüksek oranda geri toplanıp ikincil hammadde veya başka amaçlara yönelik olarak yeniden kullanılması, toprak, su, hava ortamına, canlılara ve yaşam alanlarına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesinin gerçekleştirilmesi temellerine dayandırılmaktadır.

Atıkların geniş alanlar kaplaması yanında bua tıkların yeniden değerlendirilebilir olması hurda ve hurdacılık açısından büyük önem taşımaktadır. Doğanın dengesi oldukça hassastır. Bu dengenin etkilenecek şekilde dışardan tahrip edilmesi ve bu tahribatın devamlı olması onarılamaz bozuklukların ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Çevre ve atık yönetimi açısından hurda ve hurdacılık büyük önem taşımaktadır. Atık yönetiminin uygulanabilirliğinde, hurda ve hurdacılık diye adlandırdığımız sektörün büyük faydası olomaktadır.

Asıl kullanım amacı olan özelliği bozulmuş, kullanılamayacak hale gelmiş,işe yaramaz,döküntü,eskimiş,antika değeri taşımasa bile çok cüzii miktarda para eden değersiz maddelere en basit tanımla hurda adı verilmektedir. Aynı zamanda üretildiği amaç için kullanılamayacak hale gelmiş ürün olarak da tanımlanabilmektedir.

Hurdacılık

Hurda ve hurdacılık sektörü, geri kazanım sektörü ile bir arada değerlendirilmelidir. Hurda olarak alınan atıklar geri kazanım yoluyla yeniden üretime veya kullanıma sunulmaktadır. Hurdacılık, geri kazanım sisteminin ilk basamağı olarak değerlendirilmelidir. Geri kazanımda işlenen ürünlerin toplanması ve ayrılması hurda ve hurdacılık ile başlamaktadır.

Hurda, aynı zamanda terim olarak geri kazanılabilir veya geri dönüştürülebilir malzemeler anlamı taşımaktadır. Genellikle atık ile karıştırılmamalıdır, çünkü her hurdanın, hurdacı tarafından belirli bir parasal değeri bulunmaktadır.

Hurda malzeme geri kazanımı; katı atıkların ayrılması ve tekrar kullanıma sokulması anlamına gelmektedir. Geri kazanım veya hurdacılık programının temel hedefleri arasında uzaklaştırılacak atık hacimlerinin azaltılması ve doğal kaynakların korunması ve çevre kirliliğinin azaltılması yer almaktadır.

Hurdacılık sektörünün modernize etmek için tüketiciye yönelik faaliyetlerden, büyük çaplı makinalı tesislere kadar çok çeşitli teknolojiler ve programlar geliştirilmektedir. Bu programlarda tüketici bilinç düzeyinin geliştirilmesi önemli bir hedef olarak ele alınmalıdır.

Hurda geri kazanım programı veya hurdacılık sektörü, genel olarak malzemenin ayrılmasını (gerek kaynağında, gerekse toplam atık içinden), malzemelerin işlemden geçirilmesini, geri kazanılan maddelerin pazarlanmasını, satışını ve bu malzemelerin yeniden ikincil malzemelerden yapılan ürünler haline dönüştürülmesini kapsamaktadır.

Bu işlemler zincir uzun ve meşguliyet isteyen işlemlerdir. Toplanan her hurdanın nevine ve değerine göre ayrı toplanması, biriktirilmesi, sınıflandırılması, bunların geri kazanıma alınması işçilik isteyen işlerdir. Aynı zamanda bu işi yapan kişilerin malzemeleri iyi tanıması gerekmektedir.

Tabii kaynakların sınırsız olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu kaynakların tükeneceği düşünüldüğünde geri dönüşüm ve hurdacılığın önemi daha iyi anlaşılabilir. Kaynak israfını önlemenin yanında, hayat standartlarını yükseltme çabaları ve ortaya çıkan enerji krizi ile bu gerçeği gören gelişmiş ülkeler atıkların geri kazınılması ve tekrar kullanılması için yöntemler aramış ve geliştirmişlerdir. Aynı gerçeğin ışığı altında Avrupa Ekonomik Topluluğu üye ülkelerde atıkların geri kazanılması şartını getirmiştir. (Curi, Kocasoy, l982)

Gelişmiş yada gelişmekte olan ülkelerin de tabii kaynaklarından uzun vadede ve daha uzun süre faydalanabilmeleri için atık israfına son vermeleri, ekonomik değeri olan maddeleri geri kazanım veya tekrar kullanma yöntemlerini araştırmaları ve uygulamaları gerekmektedir.

Hızla gelişen teknoloji aynı zamanda hızla eskiyen ve hurda durumuna düşen ürün miktarını artırmaktadır. Evlerden ve kullanımdan çıkan elektronik ürünlerde hurda olarak değerlendirilmektedir. Bu kullanım dışı kalan hurda ürünler işi iyi bilen hurdacılar tarafından değerlendirilerek ayrıştırılmaktadır.

Demir, çelik, bakır, kurşun, kağıt, plastik, kauçuk, cam ve benzeri hurda tabir edebileçeğimiz maddelerin geri kazanılması ve tekrar kullanılması, doğal kaynaklarımızın tükenmesini önleyecektir. Diğer yandan ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak hurdaya ödenecek döviz miktarının ülkemizde kalmasına neden olacaktır.

Bu hurdaların geri kazanımı, kullanılan enerjiden büyük ölçüde tasarruf sağlayacaktır.

Hurda ve hurdacılık sektörünün yukarıda sayılan kazanımlardan asıl ve en önemlisi uzaklaştırılacak katı atık miktarlarındaki büyük azalma ve dolayısıyla çevre kirliliğinin önemli ölçüde önlenmesidir. Özellikle katı atıkları düzenli bir şekilde bertaraf edebilmek için yeterli alan bulunmayan ülkeler için katı atık miktarının ve hacminin azalması büyük bir avantajdır.

Araştırmalara göre metallerin geri kazanılması için harcanan enerji metallerinin madenlerden çıkartılması için gereken enerjiden çok daha azdır. Şöyle ki; geri kazanılmış metalden 1 ton alüminyum yapmak için gereken enerji cevherden yapılacak alüminyum için harcanan enerjinin %4’üdür. Aynı şekilde bakır bileşimlerin, geri kazanılması için gereken enerji bu metalin madenlerden çıkartılması için gereken enerjinin sadece % 13, ve demir/çelik için % 19’u kadardır. (Lyons ve Tonkin, 1975).Aynı şekilde l ton kullanılmış kağıdın geri kazanılması ile 17 ağaç kurtarılmakta, 4100 kilovat saatlik enerji tasarruf edilmektedir ki bu miktar bir ailenin ortalama olarak l yılda kullandıkları elektrik enerjisidir.

Hurda olarak tabir ettiğimiz maddelerin hurdacılık sektöründe geri kazanılması yukarıda saydığımız yararları ile büyük önem arz etmektedir. Küçümsenen ve önemsenmeyen hurdacılık sektörünün modern ve teknolojik yapıya kavuşturularak çeşitli yasal düzenlemeler ile önemli bir sektör haline getirilmesi ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır.

Aynı zamanda hurdacılığın atık yönetim planı içinde ilk adımı ev ve işyerlerinde atılmaktadır. Atığın yada hurdanın ilk basamağı kaynağında ayrıştırılması olmalıdır. Bu hem kolay hemde masrafsız ilk adımdır. Bizim için atık olan malzeme hurdacılar için atık olmayan hurda tabir edilen üründür. Bu amaçla kaynağında ürünün ayrılması için tüketiciyi biliçlendirici çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Aşağıda hurda çeşitleri tanımlanmıştır. Bu hurdalar çok ayrı ürünlerde iz miktarda veya çok fazla miktarlarda bulunabilmektedir. Tanımadığımız bir çok malzemeden hurdacılar ikincil veya birincil ürün olarak hurda çıkarmaktadırlar. Hastalıklar nedeni ile bir çok kişi röntgen filmi çekilmektedir. Bu filmleri belirli bir süre evlerimizde bekletir daha sonra çöpe atarız. Oysa o filmden hurdacılar, uygun tekniklerle geri kazanımda büyük oranlarda gümüş elde etmektedirler. Bu farklı bir örnek olarak burada sunulmuştur. Bizim için atık olarak adlandırılan binlerce üründen geri dönüşümde faydalanılmaktadır.

Hurda Çeşitleri

• Çelik Hurdası ve Paslanmaz Çeşitleri • Demir hurdası ve çeşitleri • Dkp Hurdası • 304 Hurdası • 316 Hurdası • Saç Hurdası ve Çeşitleri • Aliminyum Hurdası ve Çeşitleri • Bakır Hurdası ve Çeşitleri • Krom Hurdası ve Nikel Hurdası • Plastik Hurdası • Kağıt Hurdası • Çinko Hurdası • Kablo Hurdası