Thoreau yaşasaydı…

Thoreau, modern felsefenin en önemli düşünürlerinden biri olarak kabul edilir. Der ki; ÇOĞU İNSAN ,HAYATINI BÜYÜK BİR ÇARESİZLİK İÇİNDE GEÇİRİR. SİZ BÖYLE OLMAYIN…

Eğer, Thoreau yaşıyor olsaydı ona sormak isterdim; Anadolu coğrafyası üstünde yaşayan milyonlarca masum insan şimdi ne yapsın diye? 90 yıllık cumhuriyet tarihimiz, bugün yaşadığı çaresizliği hiçbir dönemde yaşamadı. Atatürk; çağdaş devlet modelini tanımlamış, ne yazık ki, o devleti kuramadan bu dünyadan göçmüştü. Ya sonradan gelenler..?

Onlar; çağdaşlık kavramının sırrını bile çözemediler. 90 yıl sonra cumhuriyetimiz, siyasilerin ayak topu gibi, kaleler arasında gidip geliyor. Ve bu coğrafya üzerinde yaşayan milyonlarca insanımız, ayaklar arasında gidip gelen topun bir fazilet simgesi olduğunu düşünüyor. Yalan, vallahi yalan! Yeryüzünde; böyle bir maç yok. Ve o kutsal top; 90 yıl önce, her cephede savaşılarak kutsal bir ayaklanmaya dönüştürülen isyanımızın simgesi değildir artık.

Bu coğrafyanın kadim kültürleri ve insanları, yeniden kalkın ve yürüyün. Fikret; KOŞAN ELBET VARIR, DÜŞEN KALKAR diyordu. Ses ver. Bu ülke, bu topraklar, BU CENNET VE CEHENNEM senin. Thereau’ nun dediği gibi; çaresizlik içinde kalma, bir çıkış yolu bulun, bulalım…

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Hüseyin Akgül’s story.