พี่เต้ยใช่ไหมครับเนี่ย ผมน้องท้อปที่เจอกันที่ san fran ต้นปี 2017 น่ะครับ เรื่องราวของพี่ยอดมากครั…
Kittisak Phetrungnapha
1

ขอบคุณครับท้อป จำได้ครับ เมื่อไหร่จะมาอีก คราวที่แล้วมาฝนตกตลอดเลย

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Hussachai Puripunpinyo’s story.