Hamdorff & Tabak — afl. 56

nest bouwen

Hamdorff nam een slok van zijn koffie. “Heb je nu een beetje een idee gekregen van wat Jack en ik samen willen bereiken?”, vroeg hij. Ik knikte.

“Het opschudden van de kussens in politiek Den Haag is het middel, niet het doel”, zei Hamdorff.

“De uitkomst moet zijn, dat mensen bevrijd worden uit de fuik van de financiële economie. We moeten er vanaf, dat politieke partijen alleen beleid willen maken voor de homo economicus. Die niet bestaande mens uit uit de economische modellen.

“Politiek moet zich er zijn voor echte mensen. Hoeveel zullen er zijn, denk je, die ‘s morgens opstaan en dan tegen zichzelf zeggen: daar zit ik dan toch maar mooi aan het ontbijt in mijn Box 3 met Overwaarde”. Hamdorff maakte een wegwerpgebaar

“Weet je, Hubert, van alle diersoorten die een nest nodig hebben om hun jongen groot te brengen, is de menselijke soort in grote delen van de wereld de enige die dat niet meer zelf kan bouwen. Dat is toch krankzinnig. In de loop van een paar eeuwen zijn we hier allemaal koekoeksjongen geworden.

“Dat moet anders. Dat kan ook anders. Daarom hebben wij nu ook met elkaar zitten praten over de missie van onze politieke partij Domein Wonen. Met het modulaire bouwen krijgt iedereen de vrijheid terug om langzaam maar zeker het huis van zijn dromen te realiseren. Zonder en passant in de wurggreep te komen van bankiers en project-types.

“Het zit wel heel erg aan de oppervlakte”, zei ik tegen Hamdorff, “ je trauma met die projectontwikkelaars”.

“Natuurlijk”, antwoordde hij. “En ik weet dat die onderkruipsels nog tot in lengte van jaren hun goddelijke gang zullen kunnen gaan. Ze zoeken het maar uit met hun kantoor- en hotel- torens aan de Zuid-As. Maar als het aan mij ligt, zorgen we ervoor dat jonge mensen geen last meer van ze zullen hebben.

“Deze rijkshovenier kan niet het hele bos vrij maken van die woekeraars, maar hij zal pas rusten, als de woonweiden van morgen vrij gemaakt zijn van dat onkruid.”

“Zo”, zei Hamdorff, “en nou jij weer.”

(wordt vervolgd)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.