Dùng SemRush và SimilarWeb thì hiện ra lượng vist/pageview đến chotot chỉ khoảng 8–10 triệu/tháng …
Hoàng Phạm
3

Đọc kĩ bài báo đi bạn, số 1.1 tỉ là tổng số lượt xem trang :). Phía dưới có ghi rõ chỉ khoảng 1tr view/ngày kìa.

Mà con số không phải do bên thứ 3 đưa ra thì phóng đại lên thế nào chả được :).

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Hoàng Phạm’s story.