Bạn đã biết cách đi xe máy không tốn xăng chưa ?

” Lên xe và chạy ” — Đó là suy nghĩ sai lầm của hầu hết những người đi xe máy. Thật ra, đi xe máy không hề đơn giản. Bạn nên chú ý những điều dưới đây để xe máy tiết kiệm xăng nhất có thể :

1.Đi với tốc độ ổn định Khoảng tốc độ đi xe máy ít hao tốn nhiên liệu nhất rơi vào dải từ 40–60km/h. Duy trì ổn định dải tốc độ này khiến xe bạn đi ít hao xăng hơn.

2. Giảm ga từ từ, phanh từ từ — tránh phanh gấp Nên chủ động phanh và giảm ga từ từ nếu trước mặt có chướng ngại vật hoặc dừng xe. Bởi nếu phanh gấp, động năng của xe chuyển hóa thành nhiệt, gây hao xăng và mòn má phanh.

3. Tắt máy khi dừng xe lâu Nếu cần dừng xe >30s thì bạn nên tắt máy. Nhiên liệu sẽ đỡ tốn hơn nếu bạn tắt máy và đứng chờ.

4. Bảo dưỡng xe thường xuyên Thay dầu xe khi xe đi được 1.500km, kiểm tra lốp 1 tháng/ lần và làm sạch bộ lọc gió sau 6 tháng khiến xe của bạn luôn được kiểm tra và bảo dưỡng một cách tốt nhất và cho xe đi tiết kiệm xăng nhất có thể.

5. Lựa chọn giờ và đường đi hợp lý Nếu bạn đi làm sớm, đường không tắc chắc chắn xe bạn sẽ chạy ít nhiên liệu hơn. Nếu chọn giờ cao điểm, đường tắc không những làm bạn khó chịu, mệt mỏi, nguy cơ đi làm muộn lại khiến xe phải tốn xăng khi lưu thông trên đường. Hãy chọn lộ trình hợp lý khi tham gia giao thông.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.